profil

Podsumowanie

poleca 43% 7 głosów

etan eten etyn benzen
wzór sumaryczny C2H6 C2H4 C2H2 C6H6
krotność wiązania węgiel–węgiel pojedyncze podwójne potrójne długość wiązania jest pośrednia między długością wiązania pojedynczego a podwójnego
typ hybrydyzacji sp3 sp2 sp sp2
budowa przestrzenna płaska liniowa płaska
charakterystyczny typ reakcji substytucja addycja, polimeryzacja addycja, polimeryzacja substytucja
Podoba się? Tak Nie