profil

Jakie widzisz zagrożenia dla świata w XXI w. ?

poleca 85% 207 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Życie cywilizacji ludzkiej jest zagrożone przez kilka różnych zjawisk, które mogą spowodować przynajmniej odesłanie nas z powrotem do jaskiń.
Z każdym z tych zagrożeń cywilizacja może sobie poradzić, pod warunkiem trafnego rozpoznania zagrożenia i podjęcia skutecznych działań.
Oto nieliczne przykłady bogatej kolekcji zagrożeń:
1. Wyczerpanie zasobów nośników energii
2. Globalne ocieplenie,
3. Rozwój zabójczych dla człowieka chorób
4. Zagrożenie wyniszczającą wojną konwencjonalną o ropę, gaz i wodę.
Teraz postaram się rozwinąc i choc trochę omówic te zagrozenia. Po pierwsze, zagrożeniem dla swiata w XXI wieku jest wyczerpanie zasobów nośników energii. Otóż Energia jest koniecznym i niezastąpionym elementem naszej cywilizacji, który jednak staje się coraz bardziej kosztowny, co odczuwają zarówno budżety miast,jak i prywatne gospodarstwa domowe. Energia okazuje się źródłem zanieczyszczenia lokalnego środowiska naturalnego oraz globalnych zmian klimatycznych, a perspektywa wyczerpania konwencjonalnych zasobów energetycznych staje się coraz bardziej realna.Najwyższy zatem czas, aby znaleźć skuteczną alternatywę dla wyczerpujących się zasobów paliw kopalnych. Choć ziemskie zasoby tzw. paliw jądrowych wystarczałoby ludzkości na setki a może tysiące lat, ryzyko związane z funkcjonowaniem elektrowni atomowych oraz składowania odpadów radioaktywnych ciągle wzbudza wiele emocji. Nie ulega wątpliwości, że ludzkość z czasem zaakceptuje konieczność budowy kolejnych elektrowni jądrowych i wraz z wyczerpywaniem się zasobów ropy, węgla i gazu, energetyka jądrowa przeżywać będzie "drugą młodość".
Należy szukac sposobów przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym ze strony energetyki. Mogą byc to:
# Usuwanie zanieczyszczeń z paliwa metodami fizycznymi, chemicznymi i biologicznymi
# Zastosowanie czystych technologii spalania.
# Oczyszczanie spalin
# Wytwarzanie czystych paliw w procesach zgazowania, odgazowania lub upłynniania paliw kopalnych.
# Oszczędzanie zużywania energii.
# Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii.
Kolejnym zagrożeniem jest globalne ocieplenie wynikające ze szkodliwej działalności człowieka.Coraz prężniej rozwijający się przemysł XXI wieku zapomniał o ochronie przyrody. Uwalniający się do atmosfery dwutlenek węgla zakłóca proces wydostawania się promieni słonecznych z Ziemi. W związku z tym temperatura na Ziemi stale się podnosi. Choć nie jest to bardzo gwałtowny proces na przestrzeni lat możemy zaobserwować jego tragiczne skutki. My ludzie nowego stulecia musimy walczyć z tym problemem. Podstawowym celem jest ograniczenie przedostawania się do atmosfery CO2. Istnieje wiele organizacji nawołujących do życia w zgodzie z nautrą. Ostatnio tematem rozmów stały się tzw. ekotorby, biopaliwa. Wiele osób sądzi, że globalne ocieplenie to nic złego- każdy lubi gdy jest ciepło... Nic bardziej mylnego. Ocieplenie klimatu spowoduje roztopienie się lodowców, czego skutkiem będzie wyższy stan wody w morzach i oceanach. Ocieplenie się klimatu może spowodować także jego zmianę. Możemy się liczyć z większą ilością huraganów, tornad lub silnych wyładowań atmosferycznych. Według Unii Europejskiej wzrost średniej temperatury o 2 stopnie C. będzie bardzo groźny dla środowiska, a takie prawdopodobieństwo jest bardzo wysokie. Następnym problemem ludzi żyjących w XXI w. są choroby. Człowiek od zawsze zmaga się z uciążliwymi wirusami. Dla przykładu w 1918 roku epidemia grypy kosztowała życie ok. 20 milionów ludzi. Popularny stał się także dobrze znany AIDS. 2002 rok przyniósł nam nowa groźną chorobę - SARS. Jest to bardzo nietypowe zapalenie płuc po raz pierwszy odnotowane w Chinach. Przed dwoma laty mieliśmy do czynienia z ptasią grypą. Pomimo tego, że była to być może przedwczesna panika wirus H5N1 nadal jest dla nas groźny. Główną szczepionką na ptasią grypę jest higiena. Gdyż brak jej przestrzegania wywołał wśród biednie żyjących Azjatów skutek śmiertelny. Są jednak choroby niewywoływane przez wirusy lecz przez samych ludzi. "Życie w biegu", otyłość, niezdrowe odżywiane to kilka z wielu czynników wpływających na coraz gorszy stan społeczeństwa. Z problemem tym spotykamy się na co dzień. Najprawdopodobiej sami tak żyjemy. Chociaż ten problem mozna postrzegac z drugiej strony. Wedle szacunkowych danych na Ziemi głoduje prawie 1 miliard osób. W tej kwestii należy wspomnieć o UNICEF i Ambasadorach Dobrej Woli pomagających w walce z głodem. Kolejnym zagrożeniem jest wojna konwencjonalna o zasoby środowiska, takie jak ropa naftowa czy gaz ziemny. Z ropy, gazu i węgla uzyskujemy 85% energii. Paliwa kopalne pozwoliły nam na rozwój energetyki, transportu, infrastruktury, wydobycia surowców i rolnictwa przemysłowego. Zawdzięczamy im też plastiki, farby, smary, asfalt, nawozy, rozpuszczalniki i wiele innych materiałów. Nasza gospodarka i cywilizacja nie mogą bez nich istnieć. To nie tylko źródła energii, ale też jej łatwy w przechowaniu i wykorzystaniu magazyn, dzięki czemu energia jest dostępna w potrzebnym czasie i miejscu. Paliwa kopalne pozwoliły nam także na stworzenie i używanie niezliczonych urządzeń i narzędzi ułatwiających pracę i życie codzienne. Większość z nas nie zadaje sobie pytania, czy to w ogóle możliwe, żebyśmy w ciągu dekad wyczerpali zasoby surowca, który powstawał przez dziesiątki milionów lat. Tymczasem, w ciągu życia jednego pokolenia wyczerpujemy ponad połowę światowych zasobów ropy i gazu. Coraz więcej krajów ma już szczyt wydobycia ropy za sobą. Wszystko wskazuje na to, że właśnie wchodzimy w epokę energii coraz niższej jakości, droższej, trudniejszej do pozyskania i brudniejszej. I prawdopodobnie tej energii nie wystarczy dla wszystkich. Jako jeszcze jedno zagrożenie dla świata, podam pogarszające sie stosunki międzyludzkie. Wśród ludzi przejawia się coraz więcej agresji. Chociaż może agresja to złe słowo.Ludzie w dzisiejszych czasach pragną się realizowac w swoich karierach, w swoich dążeniach do celów. Dlatego też niektórzy zapominają o innych. Widzą tylko czubek własnego nosa. Czy taka cywilizacja ma dobrą przyszłośc? Moim zdaniem nie. Ludzie powinni zaczac szanowac siebie nawzajem, powinni obierac wspólne cele i razem do nich dążyc. Wtedy na pewno wszystkim byloby łatwiej. Uważam, że wszytkie te zaistniałe zagrozenia sa bardzo istotne dla ludzkości i mają równie niekorzystny wpływ. Powinno się kierowac swoje działania w kie- runku walki z tymi wszystkimi wpływami, aby pozostawic świat następnym pokoleniom w jak najdogodniejszym stanie zarówno społecznym jak i ekonomicznym czy przyrodniczym.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut