profil

AIDS i inne choroby

poleca 71% 93 głosów

Z podziałem krajów na biedne i bogate wiążą się choroby zagrażające w szczególny sposób mieszkańcom krajów rozwiniętych lub biednych. Gruźlica, czerwonka, cholera, malaria, polio to choroby zakaźne, które najbardziej dotykają mieszkańców krajów słabo rozwiniętych, pomimo tego, że profilaktyka w wypadku tych chorób nie jest droga. W 2000 roku zmarło na te choroby ponad 10 mln. ludzi. Rządy krajów najbiedniejszych, a tym samym najbardziej zagrożonych, nie są w stanie przeznaczyć odpowiedniej sumy pieniędzy na profilaktykę medyczną.

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO – World Health Organization) na początku XXI wieku gruźlica pozostaje nadal problemem zdrowotnym o charakterze globalnym. Odnotowano, że zabija ona w regionie Azji i Pacyfiku około1000 osób dziennie. Skalę problemu występowania gruźlicy w świecie przedstawiają następujące dane:

  • 1/3 ludności świata (około 2 mld.) jest zakażona prątkiem gruźlicy,
  • corocznie choruje na nią około 7-8 mln. ludzi.

Jak wskazuje raport WHO, w roku 2005 po raz pierwszy liczba zachorowań w skali świata spadła i być może jest to dobra prognoza dotycząca profilaktyki i walki z tą chorobą. Na region europejski, zdaniem WHO, przypada około 10% wszystkich zachorowań i są to w znacznej mierze zachorowania w Federacji Rosyjskiej i krajach byłego ZSRR. Gruźlica jest obok AIDS główną przyczyną zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi. 95% wszystkich zachorowań na gruźlicę w świecie i 98% zgonów z powodu gruźlicy ma miejsce w ubogich krajach Trzeciego Świata, 80% wszystkich zachorowań przypada na 22 kraje – głównie afrykańskie i azjatyckie.

Choroby zagrażające krajom rozwiniętym to głównie nowotwory i choroba wieńcowa. Jest jednak jeszcze jedna choroba, która rozwinęła się w XX wieku – AIDS. Zagraża ona całemu globowi, jednak kraje rozwinięte i rozwijające się poprzez dobrze działający systemem zdrowia, kampanie informacyjne i edukacyjne próbują radzić sobie z tym problemem.

W biednych krajach, szczególnie afrykańskich, które charakteryzuje inna mentalność,mieszkańcy nie zdają sobie sprawy z zagrożenia. Dane natomiast są przerażające. Według raportu UNAIDS (raportu Sojuszy Agend narodów Zjednoczonych ds.HIV i AIDS) szacuje się, że do końca 2003 roku żyło na świecie 37,8 mln. osób zarażonych HIV, w tym 17 mln. kobiet i 2,1 mln. dzieci poniżej 15 roku życia. W 2003 roku 8 tys. osób dziennie umierało na AIDS. Nadal najbardziej zagrożone obszary świata to Afryka: mieszka tam 25 mln. zarażonych wirusem HIV.

Są kraje, w których 70% łóżek szpitalnych zajmowanych jest przez chorych na AIDS. Rodzące się dzieci już są zarażone, a ich matki umierają. W niektórych regionach Afryki co czwarta ciężarna kobieta jest nosicielką wirusa HIV.

W 2000 roku pięć koncernów farmaceutycznych pod auspicjami ONZ podpisało porozumienie pozwalające na obniżenie cen lekarstw na AIDS w krajach Trzeciego Świata. Jednak należy pamiętać, że żyją tam ludzie, których nie stać na zakupienie odpowiednich leków, nawet po minimalnych cenach. Różne organizacje prowadzą w regionach najbardziej zagrożonych akcje, w ramach których najbiedniejsi dostają lekarstwa za darmo. Raporty i analizy pokazują, że epidemia rozprzestrzenia się również w krajach byłego Związku Radzieckiego. W 2000 roku WHO wezwała przywódców politycznych do działań mających na celu powstrzymanie epidemii AIDS. Według danych WHO w Europie Wschodniej jest około 700 tys. nosicieli wirusa HIV, przy czym rok wcześniej było ich 420 tys. Najwięcej nosicieli jest w Rosji, na Ukrainie, na Białorusi, w Mołdawii i w Kazachstanie.

W 2005 roku w Polsce rozpoznano 758 przypadków nowych zakażeń HIV.W sumie do końca 2005 roku rozpoznano zakażenie HIV u około 10 tys. osób, jednak dane szacunkowe mówią o 20-30 tys. Spośród zarażonych AIDS do 2005 roku zachorowało1845, a 835 osób zmarło.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:

Materiał opracowany przez eksperta

Czas czytania: 3 minuty