profil

Jak starożytna Grecja i starożytny Rzym wpłynęły na rozwój cywilizacji europejskiej?

poleca 83% 1208 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Cywilizacja grecka stworzyła jeden z fundamentów dla obecnie funkcjonującej europejskiej cywilizacji. To niesamowite jak wiele czerpiemy dziś z osiągnięć starożytnych Greków. Ich dorobek jest imponujący i ponadczasowy.

Grecy stworzyli wspaniałą literaturę. Tragedie greckie stanowią dziś klasyczny kanon literatury światowej. Grecy zbudowali podstawy współczesnego teatru. Uczęszczając dziś na przedstawienia teatralne nie mamy świadomości, że układ sceny i pewne elementy gry aktorskiej miały swój początek w czasach antycznych. Klasycznymi zabytkami sztuki światowej są greckie dzieła w dziedzinie architektury i rzeźby. Starożytni Grecy stworzyli wzorce, które naśladowali później artyści następnych pokoleń. W ich czasach powstały trzy porządki architektoniczne.


Również Grecy są twórcami filozofii, czyli umiłowania mądrości. Pierwsi starożytni filozofowie dociekali natury świata, próbowali określi zasady, które rządzą jego funkcjonowaniem, starali się pozna wnętrze człowieka i określi jego możliwości, a także jego miejsce w otaczającym go świecie.

Niezwykle bogata była politeistyczna religia Greków. Mity greckie, czyli opowiadania o bogach i herosach stały się inspiracją dla światowej literatury, a odwołania do nich można z łatwością odnaleźć również dzisiaj. Niezapomniane pozostają epopeje Homera "Iliada" i "Odyseja" opowiadające dzieje wojny trojańskiej oraz tułaczkę greckiego herosa Odyseusza.

W Olimpii na cześć najważniejszego boga greckiego Zeusa odbywały się regularnie igrzyska, czyli zawody sportowe podczas, których zawodnicy z różnych państw greckich rywalizowali o palmę pierwszeństwa. Podczas rozgrywania zawodów zawieszano w Grecji wszelkie wojny, konflikty i spory. Starożytne igrzyska stały się inspiracją dla urządzenia pod koniec XIX w. pierwszych nowożytnych igrzysk olimpijskich, które kontynuowane są do dnia dzisiejszego.

Starożytna Grecja stworzyła także podwaliny współczesnych systemów politycznych. Wzorem dla systemu demokratycznego panującego w dniu dzisiejszym pozostaje demokracja ateńska oraz jej instytucje.

W starożytnym Rzymie położono ogromny wkład w rozwój cywilizacyjny kultury europejskiej. W kwestii budownictwa zapoczątkowano roboty melioracyjne, które miały na celu osuszanie bagien. Zaczęto brukować drogi i ulice. Całe imperium rzymskie pokrywała sieć dróg, które liczyły prawie 80 tysięcy kilometrów długości. Niektóre odcinki najstarszej rzymskiej drogi Via Appa zachowały się do naszych czasów. Rzymianie potrafili tworzyć i wybudować znakomite mosty, które do dnia dzisiejszego budzą podziw. Za pomocą specjalnego systemu wodociągów (akweduktów) doprowadzano górską wodę do miasta. Budowano termy, czyli centra sportowo - rekreacyjne, gdzie mieściły się łaźnie parowe i wodne. Były tam baseny kąpielowe, baseny pływackie, wanny oraz prysznice. Udoskonalono system urządzeń kanalizacyjnych, za pomocą którego odprowadzano ścieki i nieczystości poza obręb miasta. Wybudowano po raz pierwszy publiczne szalety. Za czasów Herona skonstruowano pierwszą pompę strażacką. Po pożarze Rzymu w 64 roku cesarz Oktawian August zorganizował "Vigiles", czyli oddziały strażackie. Rzymianie udoskonalili prawodawstwo, byli twórcami pierwszego wyczerpującego systemu prawnego, a współczesne terminy prawnicze pochodzą z okresu ich kultury. Stosowano i upowszechniono numerację Rzymską. Za czasów Juliusza Cezara przeprowadzono reformę kalendarza, który został nazwany od jego imienia juliańskim. Nowość polegała na wprowadzeniu co 4 lata roku przestępnego, który był dłuższy o 1 dzień. Kalendarz ten obowiązywał w Europie do końca XVI stulecia, a w niektórych państwach nawet do XX wieku. W dziedzinie wojskowości skonstruowano i zastosowano machiny oblężnicze, które używano do początku XV wieku. Z kultury rzymskiej przyjęliśmy alfabet łaciński. Duży rozkwit sztuki rzymskiej nastąpił po podboju Grecji i napływie nowych wzorów i dzieł sztuki z tego obszaru. W dziedzinie architektury wprowadzono nowe rozwiązania architektoniczne i elementy, jak sklepienie beczkowe i kopuły.

wszystkie starożytnytne osiągnięcia cywilizacyjnyjne, które wpływają do dziś na poznanie świata, ułatwiają nam egzystencję, czynią życie dużo łatwiejszym i przyjemniejszym. Z kultur starogreckich, czy starorzymskich korzystają bardzo często nie zdając sobie prawy, zarówno naukowcy, politycy, artyści, filozofowie, jak i sportowcy możemy być dumni i wdzięczni, że dane nam jest korzystać z tych wszystkich dóbr

Podoba się? Tak Nie