profil

Biblia

poleca 89% 108 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Biblia, inaczej Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, to zbiór ksiąg religijnych judaizmu i chrześcijaństwa.

Biblia jest dziełem teandrycznym.
gr. theos – bóg
gr. andros – człowiek
Teandrycznym – bosko-ludzkim
Budowa
Składa się ze Starego i Nowego Testamentu.
46 ksiąg 27 ksiąg
Każda księga dzieli się na rozdziały, a rozdział na wersety.
Pięcioksiąg jest to pięć pierwszych ksiąg Biblii: Księga Rodzaju, Wyjścia, Kapłaństwa, Liczb i Powtórzonego Prawa.
Czas powstawania
Stary Testament – XIII w. p.n.e. – I w. p.n.e.
Nowy Testament – 51 r. n.e. – 96 r. n.e.
Języki
Stary Testament:
1. hebrajski
2. grecki
3. aramejski
Nowy Testament:
1. grecki
Gatunki literackie występujące w Biblii:
· psalm
· list
· hymn
· pieśń
· tren
· modlitwa
· kazanie
· przypowieść
Znaczenie Biblii w kulturze europejskiej
Biblia jest źródłem kultury europejskiej:
· w sferze religijno-moralnej, dekalog stanowi podstawę stosunków międzyludzkich
· w sferze kulturowej; jest natchnieniem artystów i filozofów oraz inspiracją sztuki

Stary Testament - podział i księgi
- powstał między XIII a I w. p.n.e.
Podział ksiąg:
- histotryczne (Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt);
- mądrościowe - dydaktyczne (Hi, Prz, Ps, Mdr, Koh (Eklezjastes) i in.);
- prorockie(Iz, Jr, Ba, Ez, Dn i in.).
Niektóre księgi:
Pięcioksiąg
Jest to pięć pierwszych ksiąg ST stanowiących Torę (Prawo) - Rdz, Wj, Kpł, Lb, Pwt.
Księga Rodzaju.
Zawiera dzieje od stworzenia świata aż do początków niewoli Egipskiej. Uważana za najtrudniejszą księgę Starego Testamentu.

Opis stworzenia; 0.Niebo i ziemia. 1.Światłośc i ciemność. 2.Wody górne i dolne. 3.Ląd i morze. Rośliny. 4.Ciała niebieskie. 5.Zwierzęta wodne i powietrzne. 6.Zwierzęta lądowe i człowiek. 7.Odpoczywa.

Pierwszy opis stworzenia człowieka: Stworzenie naraz mężczyzny i niewiasty na obraz i podobieństwo Boże.

Drugi opis stworzenia człowieka: Nie było opiekuna dla roślin, więc Bóg stworzył z gliny człowieka i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia. Natępnie Bóg tworzy zwierzęta dla pomocy i niewiatę z żebra Adamowego.
Pisma mądrościowe Biblii (Księga Koheleta, Księga Hioba).
Księga Hioba. Hiob był najbogatszym i najszlachetniejszym człowiekiem Wschodu. Szczerze czcił Boga i ufał mu bezgranicznie. Nie wierzył w to Szatan, toteż za przyzwoleniem Stwórcy poddał Hioba strasznej próbie: pozbawił go majątku oraz dziesięciorga dzieci. Hiob przyjął swój los pokornie: "Nie zgrzeszył, nie przypisał Bogu nieprawości". Nie mógł pogodzić się z tym, że mimo braku winy spotkało go takie nieszczęście. Żalił się przyjaciołom, a ci przekonywali go, że musi być winny, skoro Bóg tak go ukarał.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty