profil

Powstanie styczniowe i listopadowe

poleca 84% 735 głosów

Treść Grafika Filmy
Komentarze
Wiosna Ludów Powstanie styczniowe powstanie listopadowe Tadeusz Kościuszko

1.Przyczyny powstania listopadowego:
-nieprzestrzeganie konstytucji przez cara
-powstanie narodowowyzwoleńcze Belgów
-bezpośrednią przyczyna wybuchu powstania było ogłoszenie 20.11.1830r. rozkazu Mikolaja1 o mobilizacje armii rosyjskiej i wojska polskiego
2.Przyczyny powstania
-wybuch wojny Rosyjsko-Tureckiej w 1853r. zwanej potem Krymska
-klęska Rosji wpłynęła na reformy caratu (zniesienie poddaństwa chłopów, reforma sadownictwa i administracji)
-koniec świętego przymierza
-walka o zjednoczenie Włoch i dążenie Prus do zjednoczenia Niemiec
-sytuacja w królestwie polskim:
*hasła pracy organicznej
*manifestacje patriotyczne 1860-1861r.
-stronnictwa polityczne:
*CZERWONI-dazyli do obalenia cara, odzyskania niepodległości
*BIALI-propagowali prace organiczna, zwolennicy pełnej autonomii, celem w przyszłości było odzyskanie niepodległości
3. Przebieg powstania styczniowego
- bezpośrednią przyczyną wybuchu powstania była branka, czyli powszechny imienny pobór do wojska
21/22 stycznia 1863 wybuch powstania
- wydanie manifestu tymczasowego rządu narodowego, który wzywał do walki uwłaszczał chłopów bezrolnym powstańcom nadawał ziemie i prawo do senioratów
4. Przyczyny powstania listopadowego
- 29/30 listopad 1830 wybuch powstania, zdobycie arsenału, stacjonujące odziały rosyjskie opuściły Warszawę
- 5 grudnia 1830 dyrektura Józefa Chłopickiego, który rozpoczął rokowania z carem Mikołajem I
5. Pojęcia
Rabacja galicyjska-ruch chłopów pod wodza Jakuba Szeli przeciw szlachcie wspierany przez Austryjakow,smierc ponad 1000 osób.
Wiosna Ludów;
-walka polaków o liberalizacje życia politycznego,uwlaszczenie chłopów i spolszczenie urzędów
-galicja:22 kwietnia 1848r uwłaszczenie chłopów w Galicji przez władze Austryjackie
-Austryjacy bombardują w Kwietniu Kraków a w listopadzie Lwów
Restauracja-przywrocenie systemów polityczno-ustrojowych z przed okresu Napoleońskiego, powrót dawnych dynastii na trony
Legitynizm-nienaruszalnosc prawd dynastycznych wynikająca z teorii ze wszelka władza pochodzi od Boga
Zasada równowagi Europejskiej żadne państwo nie może wybić sie na Hegemona
Branka-bezposrednia przyczyna powstania styczniowego,byl to powszechny imienny pobór do wojska
Wielka emigracja - ruch emigracyjny o podłożu patriotyczno-politycznym po upadku powstania listopadowego, jeden z największych ruchów emigracyjnych ówczesnej Europy. Do emigrantów należała głównie szlachta polska, żołnierze powstańczy, członkowie Rządu Narodowego, politycy, pisarze, artyści, inteligencja.
Emisariusz, tajny wysłannik polityczny.
6. Postacie
Jakub Szela-przywodca chlopski,podczas rabacji galicyjskiej kierował napadami na dwory szlacheckie, stal sie symbolem całego ruchu chłopskiego.
T.Kosciuszko-generał polski i amerykański, walczył o niepodległość Stanów Zjednoczonych, wydał manifest połaniecki R.Traugut-gen.w powstaniu styczniowym
Chłopicki-gen.,dyktator powstania listopadowego Mierosławski-uczestnik powstania listopadowego, na emigracji członek Młodej Polski Dybicz-dowodca armii rosyjskiej wysłanej do stłumienia powstania listopadowego Paskiewicz-dowodca armii, którą stłumiała powstanie listopadowe,otrzymal tytuł księcia warszawy
Skrzynecki-gen.,wodz naczelny powstania listopadowego, służył w armii księstwa warszawskiego i królestwa polskiego Krukowiecki-słuzyl w armii austyjackiej,francuskiej księstwa francuskiego i królestwa polskiego, po wybuchu powstania listopadowego popierał Chłopickiego, przeciwnik kontynuowania powstania.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty