profil

Renesans. Człowiek renesansu. Literatura Renesansowa

poleca 81% 913 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Mikołaj Rej

Renesans - Nie tylko styl (w architekturze, malarstwie, poezji, muzyce), ale także cała epoka w historii Europy. Najważniejsze cechy literatury renesansowej:

Umiar
Znaleźć właściwa miarę w życiu i sztuce. Pamiętać, że w życiu radości przeplatają się z cierpieniami. Być rozważnym, nie popadać w rozpacz ani w przesadę. Cieszyć się z tego, co ofiarował nam los.

Spokój
Spokój sumienia i spokój ducha. Żyć umiejętnie, w zgodzie z porządkiem natury, znajdując pociechę w opiekuńczym Bogu. Tworzyć sztukę jasną i klarowna. Tworzac - uczyć albo dawać radość.

Prostota
Zachować prostote obyczaju- na przykład chroniąc się w zaciszu wiejskiego dworku. Przyglądać się naturze, pracować, bawić się. Unikać zawiłości w myśleniu i pisaniu.

Humanizm
"Homo sum; humani nil a me alienum puto" ( Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce). Słowa rzymskiego pisarza Terencjusza niech będą dla was wzorem. Podziwiać człowieka - twórce wszelkich dzieł. Pamiętać o uprzywilejowanej pozycji człowieka we wszechświecie.

Harmonia
Uczyć sie od starożytnych mędrców i artystów doskonałości kompozycji. Brać pod uwagę proporcje i kanony. Raczej kontynuować i doskonalić istniejące już gatunki niż stwarzać nowe.

CZŁOWIEK RENESANSU
Tak zwana "osobowość renesansowa", czyli człowiek wszechstronnie wykształcony i utalentowany, geniusz zmieniający historię ludzkości. We Włoszech - Leonardo da Vinci, Michał Anioł. W Polsce - Kopernik. Literatura podsuwa nam ponadto wzory skromniejsze: poety-mędrca (Kochanowski) i dobrego gospodarza-patrioty (Rej).

PISARZE
Mikołaj Rej
Jan Kochanowski

Pisarze polityczni
Andrzej Frycz Modrzejewski

RENESANS
W nauce XIX i początków XX wieku podkreślano dystans dzielący renesans i średniowiecze. Zwolennikiem tej koncepcji był również Jakub Burckhardt, który opisał narodziny włoskiego renesansu. Zwrócił uwagę na takie fakty, jak wzrost roli jednostki (kult indywidualizmu), zwrot do starożytności, powstanie instytucji mecenatu artystycznego (świeckiego), ekspansja wiedzy. Być może największą zdobyczą renesansu było jednak rozpowszechnienie wynalazku druku. Staliśmy się "Galaktyka Gutenberga" (M.McLuhan). W Polsce głównie dzięki Kochanowskiemu (a także ubóstwu naszej literatury średniowiecznej i słabej znajomości baroku), renesans cieszył się zawsze dobra opinia.

Podoba się? Tak Nie
Sprawdzone hasła:

Czas czytania: 2 minuty

Teksty kultury