profil

Hydrosfera - pojęcia

poleca 85% 258 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
mały obieg wody w przyrodzie Transpiracja

Infiltracyjne wody z opadów atmosferycznych

Wgłębne wody podziemne występują pod skałami trudno przepuszczalnymi oraz nieprzepuszczalnymi

Głębinowe występują głęboko pod warstwami nieprzepuszczalnymi o dużej miąższości

Krasowe krążą one w szczelinach skał węglowych i są przyczyna zjawisk krasowych

Źródło naturalny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię ziemi pod wpływem siły ciężkości lub ciśnienia hydrostatycznego

Zlewisko obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego

Dorzecze - zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki

Jezioro naturalny śródlądowy zbiornik wodny gromadzą się w nim wody powierzchowne

Mokradło teren okresowo lub stale zabagniony podtopione lub pokryte warstwą wody

Torfowisko jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych

Granica wiecznego śniegu wysokość od której więcej śniegu spada niż topnieje

Lądolód gruba warstwa lodu pokrywa wielki obszar ziemi Antarktydę i Grenlandie etapy powstawania jeziora

Etapy powstawania jeziora
- powstanie jeziora
- młodość zaczyna się w nim rozwój życia organizmu
- Dojrzałość dojrzały okres rozwoju życia organizmu początek zarastania misy jeziora
- Starość – ciągłe zarastanie misy jeziornej
- zanik przeobrażenie się w torfowisko

Hydrosfera wszystkie wody na ziemi niezależnie od miejsca występowania i stanu skupienia

Morze część oceanu miej lub bardziej wyraźnie odcięta od pozostałych jego części

Zatoka część morza wcinająca się w ląd

Cieśnina zwężona część morza lub oceanu oddzielona od siebie lądy i wyspy

Retencja magazynowanie wody

Transpiracja parowanie wody z organizmów żywych

Śródziemne wrzynają sie głęboko w ląd i łączą się z oceanami wąskimi cieśninami np. morze Bałtyckie, czerwone

Przybrzeżne mają szerokie połączenie z oceanem np. może północne, japońskie

Zamknięte nie mają naturalnego połączenia z oceanem np. morze kaspijskie

Falowanie występuje w przypowierzchniowej warstwie wody pod wpływem uderzania cząsteczek powietrza po ziemie

Pływy polegają na rytmicznym wynoszeniu się i opadaniu morza

Prądy morskie duże i niemal niezmienne ruchy wody w oceanach wywołane różnymi temperaturami

Tsunami fala oceaniczna wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi wybuchem wulkanów bądź osuwaniem ziemi

Sejsze powierzchnia wody zaczyna się kołysać pod wpływem silnego wiatru lub przesuwania się ośrodka bocznego

Upwelling zjawisko wynoszenia się zimnych wód głębinowych na powierzchnię oceanu

Konwergencja zbliżanie się ku sobie linii prądu powietrza na określonym obszarze wzdłuż linii

Pływy syzygijne siła przyciągania księżyca i słońca sumuje się w czasie pełni księżyca czyli 2 razy w ciągu 29,5 dniowego cyklu księżycowego

Pływy kwadrowe Najwyższe przepływy występują wówczas kiedy ziemia znajduje się w peryhelium a księżyc w perygeum pływy księżycowe osłabione działaniem słońca są w czasie pierwszej i trzeciej kwarty

Przyczyny powstawania prądów morskich
- Wiatry zwane dryftowymi wywołane przez stałe wiejące wywołane przez stałe wiatry
- Gęstościowe spowodowane różnicami w gęstości wody zarówno sąsiadujących mórz jak i poszczególnych warstw wód oceaniczne
- pływowe wywołane przez pływy
- kompensacyjne wyrównujące różnice w wysokość poziomu zwierciadła wody sąsiadujących części oceanu lub wyrównują stopnie zasolenia akwenów morskich

Jeziora kosmiczne powstałem wskutek uderzeń meteorytu
tektoniczne – wypełniają zagłębienia pochodzenia tektonicznego. Ich misy stanowią zapadnięte części skorupy ziemskiej w formie rowów lub rozległych zapadlisk, np: Bajkał, Tanganika,
wulkaniczne jezioro, które występuje w kraterach wygasłych wulkanów, a także dolinach zatamowanych przez potoki lawy.np. j. albano
osuwiskowe – na skutek zatamowania biegu rzeki przez osuwisko np. Sareskie
polodowcowe – wypełniają zagłębienia pozostawione przez lodowce
rynnowe wąskie długie brzegi np. Gopło
cyrkowe w cyrkach lodowcowych np. czarny staw
wydmowe wydmowe – wypełniają obniżenia między pagórkami wydmowymi np.czad
krasowe – w zagłębieniach krasowych np. Jezioro Ochrydzkie
przybrzeżne – wskutek odcięcia zatoki przez narastającą mierzeję, Łebsko,
reliktowe – stanowią część dawnego morza, np. Kaspijskie
tektoniczno- lodowcowe jezioro polodowcowe uformowane w zagłębiu terenu pochodzenia tektonicznego np. Erie

Czy tekst był przydatny? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty

Ciekawostki ze świata