profil

Geografia - hydrosfera

poleca 85% 258 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Infiltracyjne wody z opadów atmosferycznych
Wgłębne wody podziemne występują pod skałami trudno przepuszczalnymi oraz nieprzepuszczalnymi
Głębinowe występują głęboko pod warstwami nieprzepuszczalnymi o dużej miąższości
Krasowe krążą one w szczelinach skał węglowych i są przyczyna zjawisk krasowych
Źródło naturalny i skoncentrowany wypływ wody podziemnej na powierzchnię ziemi pod wpływem siły ciężkości lub ciśnienia hydrostatycznego
Zlewisko obszar lądowy, z którego wszystkie wody powierzchniowe i podziemne spływają do jednego morza, oceanu bądź też innego zbiornika wodnego
Dorzecze - zlewnia danej rzeki, czyli cały obszar, z którego wody powierzchniowe spływają do systemu określonej rzeki
Jezioro naturalny śródlądowy zbiornik wodny gromadzą się w nim wody powierzchowne
Mokradło teren okresowo lub stale zabagniony podtopione lub pokryte warstwą wody
Torfowisko jeden z typów mokradeł, siedlisk na tyle uwodnionych, że występuje tam specyficzna roślinność i zachodzą procesy akumulacji osadów organicznych
Granica wiecznego śniegu wysokość od której więcej śniegu spada niż topnieje
Lądolód gruba warstwa lodu pokrywa wielki obszar ziemi Antarktydę i Grenlandie etapy powstawania jeziora
Etapy powstawania jeziora
- powstanie jeziora
- młodość zaczyna się w nim rozwój życia organizmu
- Dojrzałość dojrzały okres rozwoju życia organizmu początek zarastania misy jeziora
- Starość – ciągłe zarastanie misy jeziornej
- zanik przeobrażenie się w torfowisko
Hydrosfera wszystkie wody na ziemi niezależnie od miejsca występowania i stanu skupienia
Morze część oceanu miej lub bardziej wyraźnie odcięta od pozostałych jego części
Zatoka część morza wcinająca się w ląd
Cieśnina zwężona część morza lub oceanu oddzielona od siebie lądy i wyspy
Retencja magazynowanie wody
Transpiracja parowanie wody z organizmów żywych
Śródziemne wrzynają sie głęboko w ląd i łączą się z oceanami wąskimi cieśninami np. morze Bałtyckie, czerwone
Przybrzeżne mają szerokie połączenie z oceanem np. może północne, japońskie
Zamknięte nie mają naturalnego połączenia z oceanem np. morze kaspijskie
Falowanie występuje w przypowierzchniowej warstwie wody pod wpływem uderzania cząsteczek powietrza po ziemie
Pływy polegają na rytmicznym wynoszeniu się i opadaniu morza
Prądy morskie duże i niemal niezmienne ruchy wody w oceanach wywołane różnymi temperaturami
Tsunami fala oceaniczna wywołana podwodnym trzęsieniem ziemi wybuchem wulkanów bądź osuwaniem ziemi
Sejsze powierzchnia wody zaczyna się kołysać pod wpływem silnego wiatru lub przesuwania się ośrodka bocznego
Upwelling zjawisko wynoszenia się zimnych wód głębinowych na powierzchnię oceanu
Konwergencja zbliżanie się ku sobie linii prądu powietrza na określonym obszarze wzdłuż linii
Pływy syzygijne siła przyciągania księżyca i słońca sumuje się w czasie pełni księżyca czyli 2 razy w ciągu 29,5 dniowego cyklu księżycowego
Pływy kwadrowe Najwyższe przepływy występują wówczas kiedy ziemia znajduje się w peryhelium a księżyc w perygeum pływy księżycowe osłabione działaniem słońca są w czasie pierwszej i trzeciej kwarty
Przyczyny powstawania prądów morskich
- Wiatry zwane dryftowymi wywołane przez stałe wiejące wywołane przez stałe wiatry
- Gęstościowe spowodowane różnicami w gęstości wody zarówno sąsiadujących mórz jak i poszczególnych warstw wód oceaniczne
- pływowe wywołane przez pływy
- kompensacyjne wyrównujące różnice w wysokość poziomu zwierciadła wody sąsiadujących części oceanu lub wyrównują stopnie zasolenia akwenów morskich
Jeziora kosmiczne powstałem w skutek uderzeń meteorytu
tektoniczne– wypełniają zagłębienia pochodzenia tektonicznego. Ich misy stanowią zapadnięte części skorupy ziemskiej w formie rowów lub rozległych zapadlisk, np: Bajkał, Tanganika,
wulkaniczne jezioro, które występuje w kraterach wygasłych wulkanów, a także dolinach zatamowanych przez potoki lawy.np. j. albano
osuwiskowe – na skutek zatamowania biegu rzeki przez osuwisko np. Sareskie
polodowcowe – wypełniają zagłębienia pozostawione przez lodowce
rynnowe wąskie długie brzegi np. Gopło
cyrkowe w cyrkach lodowcowych np. czarny staw
wydmowe wydmowe – wypełniają obniżenia między pagórkami wydmowymi np.czad
krasowe – w zagłębieniach krasowych np. Jezioro Ochrydzkie
przybrzeżne – wskutek odcięcia zatoki przez narastającą mierzeję, Łebsko,
reliktowe – stanowią część dawnego morza, np. Kaspijskie
tektoniczno- lodowcowe jezioro polodowcowe uformowane w zagłębiu terenu pochodzenia tektonicznego np. Erie

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:

Czas czytania: 4 minuty

Typ pracy