profil

Wady i zalety alternatywnej energii i paliw kopalnych

drukuj
poleca 83% 913 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

WĘGIEL KAMIENNY

ZALETY:

-Jego dużą zaletą jest fakt, iż podczas spalania się - w przeciwieństwie do innych skał - wydziela dużo ciepła i energii.

WADY:
-Jego minusem jest fakt, iż jego spalanie powoduje duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
-Jest on odpowiedzialny za postępowanie takich zjawisk jak efekt cieplarniany czy kwaśne deszcze.
-Zużycie węgla ciągle się zwiększa, a jego wydobycie jest coraz bardziej kosztowne (ze względu na potrzebę wydobywania surowca z głębiej leżących pokładów).
-Wydobycie 3 mln ton węgla spalanych rocznie w elektrowni o mocy 1000 MW powoduje średnio śmierć 3 górników pod ziemią, a podczas jego transportu również zdarzają się wypadki śmiertelne.
-Według danych zebranych w różnych krajach szacuje się, że typowa elektrownia węglowa o mocy 1000 MW powoduje przedwczesną śmierć 100-500 osób rocznie.
-Węgla kamiennego jest na świecie dużo, lecz kiedyś się skończy

ROPA NAFTOWA

ZALETY:

-Zaletą ropy naftowej jest jej duża kaloryczność (10 000 - 11 500 kcal/kg).
-Poza tym koszty jej wydobycia są niskie, a destylacja - stosunkowo tania.

WADY:
-Jednak surowiec ten nie jest doskonały, ponieważ złoża ropy wystarczą jeszcze na kilkadziesiąt lat.
-W razie katastrofy podczas transportu morskiego ropy naftowej następuje zanieczyszczenie wód oraz zniszczenie flory i fauny. Takie katastrofy ekologiczne są trudne do usunięcia, na zanieczyszczonych obszarach zamiera życie na wiele lat. Podobne spustoszenie może spowodować ropa naftowa wypływająca z uszkodzonych

GAZ ZIEMNY

ZALETY:

-Gaz ten jest paliwem charakteryzującym się nieporównywalnie mniejszą zawartością zanieczyszczeń niż pozostałe paliwa, więc zagrożenie dla środowiska jest stosunkowo niewielkie.
-Budowa elektrowni gazowych trwa krócej i wymaga mniejszych nakładów niż elektrowni węglowych.
-Sprawność elektrowni gazowo-parowych jest prawie o 20% wyższa i wobec tego mniejsze jest zużycie wody niezbędnej do chłodzenia.
-W porównaniu z elektrownią węglową emisja szkodliwych substancji przez elektrownię gazową, przy wytwarzaniu tej samej ilości energii elektrycznej, jest mniejsza.
-Oparcie rozwoju polskiej elektroenergetyki na gazie ziemnym wymagałoby kilkakrotnego zwiększenia jego importu.

WADY:
-Jego minusem jest jedynie fakt, iż - jak wszystkie surowce nieodnawialne - kiedyś się skończy.

ENERGIA WODY

ZALETY:

-Energia wodna, należąca do zasobów odnawialnych, umożliwia uprzemysłowienie państw pozbawionych kopalnych surowców energetycznych.
-Na świecie energia rzek zaspokaja ok. 3 % zapotrzebowania na energię pierwotną.

-Pobieranie tej energii jest bardzo korzystne zarówno ze względu na ekologiczny, jak i ekonomiczny charakter, bowiem dostarcza ona ekologicznie czystej energii i reguluje stosunki wodne zwiększając retencję wód powierzchniowych, co polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę.
-Duża elektrownia wodna może zasilać nawet całe kilkutysięczne miasto.
-Małe elektrownie wodne mogą być wykonywane przy użyciu miejscowych materiałów i siły roboczej, a ich prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność i długą żywotność.

WADY:
-Z drugiej strony budowa wielkich zapór umożliwiających uzyskanie taniej i czystej energii narusza równowagę biologiczną na danym terenie.
-Duże obszary zostają zalane wodą,
-zmienia się mikroklimat,
-ginie wiele gatunków roślin i zwierząt tam żyjących,
-ludzie są przymusowo przesiedlani na inne tereny.
-Ponadto stwierdzono, że budowa zapór narusza równowagę sił w skorupie ziemskiej, a co za tym idzie, może wywołać trzęsienia ziemi w różnych rejonach świata. Wypadki takie odnotowano w Ameryce, Afryce oraz we francuskiej części Alp.

ENERGIA WIATRU:

ZALETY:

-Największe zalety energii wiatru to brak zanieczyszczeń środowiska;
wytwarzanie energii z wiatru nie powoduje emisji żadnych szkodliwych związków do atmosfery ani powstawania odpadów.
-Wykorzystanie odnawialnego, niewyczerpalnego źródła energii, oszczędność paliw, procesu ich wydobywania i transportu.
-Teren w bezpośrednim sąsiedztwie może być w pełni wykorzystywany do celów rolniczych.
-Poza tym istnieje stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii oraz wzrastająca konkurencyjność ekonomiczna w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii.

WADY:
-Wadą tego źródła energii jest fakt, iż koszty budowy nowoczesnej elektrowni wiatrowej jest duży.
-Ponadto niektórzy twierdzą, iż "farmy wiatraków" szpecą krajobraz, jednak jest to mało istotny element wykorzystywania tego źródła energii.

BIOGAZ

ZALETY:

-Może on być spalany w pochodni lub służyć do zasilania silnika spalinowego lub turbiny gazowej, co pozwala na jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

ENERGIA PŁYWÓW MORSKICH

WADY:
-Energia ta ma znaczenie lokalne, ponadto jest dość kosztowna - nie wszystkie państwa mają możliwość ją wykorzystać.
-Poza tym wadami elektrowni tych jest zasalanie ujść rzek oraz erozja ich brzegów wskutek wahań wody, a także utrudnianie wędrówek ryb w górę rzek.

ENERGIA GEOTERMALNA

ZALETY:

-O atrakcyjności tego źródła świadczy jego łatwa dostępność, nie podlega ona wahaniom warunków pogodowych i klimatycznych, nie ulega wyczerpaniu, jest obojętna dla środowiska - geotermia nie powoduje wydzielania jakichkolwiek szkodliwych substancji.
-Poza tym urządzenia techniki geotermalnej nie zajmują wiele miejsca i nie wpływają prawie wcale na wygląd krajobrazu.

WADY:
-Mimo iż wody geotermalne znajdują się pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski, ich eksploatacja nie jest łatwa. Główną przeszkodą są zarówno warunki wydobycia jak i ekonomiczna strona tego typu przedsięwzięcia.

ENERGIA JĄDROWA

WADY:
-Bardzo duży koszt budowy elektrowni
konieczność zapewnienia intensywnego chłodzenia reaktorów (kilkakrotnie większego niż w elektrowniach cieplnych);
- faktyczny brak technologii zapewniających bezawaryjność reaktorów;
-problem zabezpieczenia okolicy przed promieniowaniem na wypadek awarii elektrowni;
- problem składowania radioaktywnych odpadów.

ENERGIA SŁONECZNA:

ZALETY:

-nie jest potrzebne żadne paliwo, a zatem wszelkie problemy związane z transportem i magazynowaniem paliwa są wyeliminowane;
-nie wymagają one intensywnego chłodzenia, zatem mogą być lokalizowane z dala od rzek;
-ogniwa przekształcają także rozproszoną część promieniowania słonecznego padającego na Ziemię;
-ich wydajność nie zmniejsza się wraz z upływem czasu;
-żywotność wynosi 20-30 lat.


Polecasz? Tak Nie
(0) Brak komentarzy
Rozkład materiału