profil

Wady i zalety alternatywnej energii i paliw kopalnych

poleca 84% 1681 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

WĘGIEL KAMIENNY


Zalety
- Jego dużą zaletą jest fakt, iż podczas spalania się - w przeciwieństwie do innych skał - wydziela dużo ciepła i energii.

Wady
- Jego minusem jest fakt, iż jego spalanie powoduje duże zanieczyszczenie środowiska naturalnego.
- Jest on odpowiedzialny za postępowanie takich zjawisk jak efekt cieplarniany czy kwaśne deszcze.
- Zużycie węgla ciągle się zwiększa, a jego wydobycie jest coraz bardziej kosztowne (ze względu na potrzebę wydobywania surowca z głębiej leżących pokładów).
- Wydobycie 3 mln ton węgla spalanych rocznie w elektrowni o mocy 1000 MW powoduje średnio śmierć 3 górników pod ziemią, a podczas jego transportu również zdarzają się wypadki śmiertelne.
- Według danych zebranych w różnych krajach szacuje się, że typowa elektrownia węglowa o mocy 1000 MW powoduje przedwczesną śmierć 100- 500 osób rocznie.
- Węgla kamiennego jest na świecie dużo, lecz kiedyś się skończy

ROPA NAFTOWA


Zalety
- Zaletą ropy naftowej jest jej duża kaloryczność (10 000 - 11 500 kcal/kg).
- Poza tym koszty jej wydobycia są niskie, a destylacja - stosunkowo tania.

Wady
- Jednak surowiec ten nie jest doskonały, ponieważ złoża ropy wystarczą jeszcze na kilkadziesiąt lat.
- W razie katastrofy podczas transportu morskiego ropy naftowej następuje zanieczyszczenie wód oraz zniszczenie flory i fauny. Takie katastrofy ekologiczne są trudne do usunięcia, na zanieczyszczonych obszarach zamiera życie na wiele lat. Podobne spustoszenie może spowodować ropa naftowa wypływająca z uszkodzonych

GAZ ZIEMNY


Zalety
- Gaz ten jest paliwem charakteryzującym się nieporównywalnie mniejszą zawartością zanieczyszczeń niż pozostałe paliwa, więc zagrożenie dla środowiska jest stosunkowo niewielkie.
- Budowa elektrowni gazowych trwa krócej i wymaga mniejszych nakładów niż elektrowni węglowych.
- Sprawność elektrowni gazowo- parowych jest prawie o 20% wyższa i wobec tego mniejsze jest zużycie wody niezbędnej do chłodzenia.
- W porównaniu z elektrownią węglową emisja szkodliwych substancji przez elektrownię gazową, przy wytwarzaniu tej samej ilości energii elektrycznej, jest mniejsza.
- Oparcie rozwoju polskiej elektroenergetyki na gazie ziemnym wymagałoby kilkakrotnego zwiększenia jego importu.

Wady
- Jego minusem jest jedynie fakt, iż - jak wszystkie surowce nieodnawialne - kiedyś się skończy.

ENERGIA WODY


Zalety
- Energia wodna, należąca do zasobów odnawialnych, umożliwia uprzemysłowienie państw pozbawionych kopalnych surowców energetycznych.
- Na świecie energia rzek zaspokaja ok. 3% zapotrzebowania na energię pierwotną.
- Pobieranie tej energii jest bardzo korzystne zarówno ze względu na ekologiczny, jak i ekonomiczny charakter, bowiem dostarcza ona ekologicznie czystej energii i reguluje stosunki wodne zwiększając retencję wód powierzchniowych, co polepsza warunki uprawy roślin oraz warunki zaopatrzenia ludności i przemysłu w wodę.
- Duża elektrownia wodna może zasilać nawet całe kilkutysięczne miasto.
- Małe elektrownie wodne mogą być wykonywane przy użyciu miejscowych materiałów i siły roboczej, a ich prostota techniczna powoduje wysoką niezawodność i długą żywotność.

Wady
- Z drugiej strony budowa wielkich zapór umożliwiających uzyskanie taniej i czystej energii narusza równowagę biologiczną na danym terenie.
- Duże obszary zostają zalane wodą,
- zmienia się mikroklimat,
- ginie wiele gatunków roślin i zwierząt tam żyjących,
- ludzie są przymusowo przesiedlani na inne tereny.
- Ponadto stwierdzono, że budowa zapór narusza równowagę sił w skorupie ziemskiej, a co za tym idzie, może wywołać trzęsienia ziemi w różnych rejonach świata. Wypadki takie odnotowano w Ameryce, Afryce oraz we francuskiej części Alp.

ENERGIA WIATRU


Zalety
- Największe zalety energii wiatru to brak zanieczyszczeń środowiska;
wytwarzanie energii z wiatru nie powoduje emisji żadnych szkodliwych związków do atmosfery ani powstawania odpadów.
- Wykorzystanie odnawialnego, niewyczerpalnego źródła energii, oszczędność paliw, procesu ich wydobywania i transportu.
- Teren w bezpośrednim sąsiedztwie może być w pełni wykorzystywany do celów rolniczych.
- Poza tym istnieje stały koszt jednostkowy uzyskiwanej energii oraz wzrastająca konkurencyjność ekonomiczna w stosunku do konwencjonalnych źródeł energii.

Wady
- Wadą tego źródła energii jest fakt, iż koszty budowy nowoczesnej elektrowni wiatrowej jest duży.
- Ponadto niektórzy twierdzą, iż "farmy wiatraków" szpecą krajobraz, jednak jest to mało istotny element wykorzystywania tego źródła energii.

BIOGAZ


Zalety
- Może on być spalany w pochodni lub służyć do zasilania silnika spalinowego lub turbiny gazowej, co pozwala na jego wykorzystanie do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

ENERGIA PŁYWÓW MORSKICH


Wady
- Energia ta ma znaczenie lokalne, ponadto jest dość kosztowna - nie wszystkie państwa mają możliwość ją wykorzystać.
- Poza tym wadami elektrowni tych jest zasalanie ujść rzek oraz erozja ich brzegów wskutek wahań wody, a także utrudnianie wędrówek ryb w górę rzek.

ENERGIA GEOTERMALNA


Zalety
- O atrakcyjności tego źródła świadczy jego łatwa dostępność, nie podlega ona wahaniom warunków pogodowych i klimatycznych, nie ulega wyczerpaniu, jest obojętna dla środowiska - geotermia nie powoduje wydzielania jakichkolwiek szkodliwych substancji.
- Poza tym urządzenia techniki geotermalnej nie zajmują wiele miejsca i nie wpływają prawie wcale na wygląd krajobrazu.

Wady
- Mimo iż wody geotermalne znajdują się pod powierzchnią prawie 80% terytorium Polski, ich eksploatacja nie jest łatwa. Główną przeszkodą są zarówno warunki wydobycia jak i ekonomiczna strona tego typu przedsięwzięcia.

ENERGIA JĄDROWA


Wady
- Bardzo duży koszt budowy elektrowni
konieczność zapewnienia intensywnego chłodzenia reaktorów (kilkakrotnie większego niż w elektrowniach cieplnych);
- faktyczny brak technologii zapewniających bezawaryjność reaktorów;
- problem zabezpieczenia okolicy przed promieniowaniem na wypadek awarii elektrowni;
- problem składowania radioaktywnych odpadów.

ENERGIA SŁONECZNA


Zalety
- nie jest potrzebne żadne paliwo, a zatem wszelkie problemy związane z transportem i magazynowaniem paliwa są wyeliminowane;
- nie wymagają one intensywnego chłodzenia, zatem mogą być lokalizowane z dala od rzek;
- ogniwa przekształcają także rozproszoną część promieniowania słonecznego padającego na Ziemię;
- ich wydajność nie zmniejsza się wraz z upływem czasu;
- żywotność wynosi 20- 30 lat.

Podoba się? Tak Nie
Podobne teksty:
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 6 minut

Ciekawostki ze świata