profil

Obieg węgla w przyrodzie

poleca 60% 152 głosów

W obieg węgla włączona jest fotosynteza oraz chemosynteza i oddychanie wewnątrzkomórkowe.

Węgiel pobrany przez organizmy autotroficzne w postaci dwutlenku węgla jest wykorzystywany do syntezy związków organicznych, a następnie służy organizmom heterotroficznym na kolejnych poziomach troficznych jako składnik materiałów budulcowych i energetycznych. Powrót dwutlenku węgla do atmosfery odbywa się dzięki oddychaniu wewnątrzkomórkowemu w żywych organizmach (autotrofów i heterotrofów).

Obserwuje się podwyższanie ilości CO2 w atmosferze ustalonej w toku ewolucji na stałym poziomie. Przyczyną jest efekt cieplarniany, spowodowany nadmiernym spalaniem paliw kopalnych oraz wycinaniem lasów, mających znaczny udział w przyswajaniu dwutlenku węgla.

Obieg węgla w  przyrodzie
Obieg węgla w przyrodzie

Podoba się? Tak Nie

Materiał opracowany przez eksperta