profil

Uzasadnij, że Francja XVII wieku była monarchią absolutną.

poleca 85% 482 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Uważam, że Francja XVII była monarchią absolutną.

Podwaliny nowego systemu politycznego zapoczątkował król Ludwik XIV, który chciał stworzyć bogate i sławne państwo, wraz ze swym ministrem kardynałem Richelieu. Kardynał stawiał interes państwa ponad wszystko. Aby wykazać, że we Francji panował absolutyzm zastanówmy się najpierw, co to w ogóle jest monarchia absolutna?

Według słownika absolutyzm jest to „Ustrój państwowy oparty na nie ograniczonej władzy monarchy: absolutne rządy, absolutna władza”. Czy można powiedzieć, iż we Francji owa monarchia panowała? Żeby odpowiedzieć na to pytanie musimy się dowiedzieć, jakie miejsce we Francji zajmował Ludwik XIV.

Był królem bezwzględnym. Do niego należał najwyższy wymiar sprawiedliwości, ponadto wydawał najważniejsze rozporządzenia i rozkazy. Aby zapewnić byt państwu, kontrolował prowincje kraju przez wiernych urzędników, oraz w celu utrzymania władzy skłócił społeczeństwo.

Kolejna sprawa to gospodarka i system skarbowy państwa. Obciążył podatkami tylko stan trzeci. Utrzymywanie dworu królewskiego pochłaniało dziesiątą część podatków. Jeden z ministrów finansów Colbert zreformował system skarbowy. Uważał, że o bogactwie i potędze kraju decyduje zgromadzona w nim ilość pieniędzy. Przepływ gotówki można było osiągnąć przez sprzedaż wyrobów francuskich za granicę, a zarazem przez zablokowanie przywozu towarów z innych krajów. Colbert wspierał, więc produkcję: dbał o rozwój przemysłu i zakładał manufaktury państwowe. Ich wyroby, np. meble czy gobeliny, sprzedawano za granicę. Państwo starało się popierać ów jednokierunkowy handel i francuskich kupców. Na towary importowane nałożono wysokie cła. Taką politykę gospodarczą nazwano merkantylizmem.

Następnym argumentem na pewno będzie sytuacja państwa. Król odwołał edykt nantejski, który wprowadzał wolność wyznania i dawał hugenotom prawa do wolności politycznej. Owe odwołanie umożliwiało większą władzę nad ludem i zmniejszało ich głos. Ludwik pragnął także kontrolować sąsiednie państwa. Przez co stworzył silną i wielką armie. Unowocześnione karabiny wyposażono w bagnety. Wybitni inżynierowie udoskonalili sztukę wnoszenia fortyfikacji, odpornych na ogień artylerii. Wzdłuż granic Francji wybudowano prawie trzysta twierdz. Francuska armia stała się najlepsza w Europie.

Dzięki tym faktom możemy wywnioskować, iż we Francji panował absolutyzm. Król kontrolował cały kraj, a nawet swoich sąsiadów. Powyższe argumenty świadczą o tym, że Francja w XVII wieku była monarchią absolutną, co doprowadziło ja do potęgi jednak gospodarka merkantylizmu długofalowo nie sprawdziła się izolując państwo gospodarczo.

Czy tekst był przydatny? Tak Nie
(0) Brak komentarzy

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 2 minuty

Ciekawostki ze świata