profil

Oświecenie i rewolucja francuska streszczenie na sprawdzian

poleca 81% 738 głosów

Treść Grafika
Filmy
Komentarze
Napoleon Bonaparte

Pojęcia:
Oświecenie-prąd umysłowy, który narodził się we Francji
Racjonalizm-posługiwanie się rozumem i wiara w nieograniczone możliwości człowieka
Umowa społeczna-umowa zawarta między rządzącym a rządzonymi. Na mocy, której rządzeni wybierają przedstawicieli i przekazują im część praw
Absolutyzm oświeceniowy-ustrój, pol., W którym monarcha ma nadal niczym nieograniczoną władzę, ale pod wpływem oświecenia rezygnuje z części swych uprawnień i realizuje umowy w duchu oświecenia
Józefinizm-polityka germanizacyjna ograniczająca prawa kościoła
Rewolucja-gwałtowna zmiana ustroju, coś doniosłego
Monarchia konstytucyjna-to taka, w której władza monarchy jest ograniczona przez postanowienia konstytucji
Czynne prawo wyborcze –wybieranie
Bierne prawo wyborcze-bycia wybieranym
Cenzus-zespół warunków dopuszczających do korzystania pewnych praw
Republika-forma ustrojowa oparta na obieralności władz zwierzchnich przez obywateli
Ekspansja-podboje obcych terytoriów, dokonywane przez jakieś państwo
Suwerenny-niepodległy
Prerogatywy-prawa, przywileje
Daty:
1525-prusy zakonne stały się świeckim księstwem
1701-powstało królestwo pruskie
1740-1780- w Austrii panuje Mariana Teresa
1756-1763-wojna siedmioletnia
1762-1796-panuje Katarzyna II
1773-„bostońska herbatka”
1774-na tron wstąpił ludwik XIV
1775-bitwa pod Lexington rozpoczęcie wojny o niepodległość
04.07.1776-Podpisanie deklaracji niepodległości
1780-1790-Rządy Józefa II
17.09.1787-Uchwalenie konstytucji stanów zjednoczonych
1789-wybuch rewolucji francuskiej
1789-uchwalenie deklaracji praw człowieka i obywatela
1789-L. XIV zwołał stany generalne w wersalu
1790-konstytucja cywilna kleru
1791-francja stała się monarchią konstytucyjną
1792-francja wypowiedziała wojnę a Austrii
21.09.1792-Francja stała się republiką
1793-wydanie dekretu o podejrzanych
O władcach:
Katarzyna II:
-popierała szlachtę
-zabierała kozakom prawa
-prowadziła aktywna politykę zagraniczna
-absolutna władczyni
-wprowadziła jednolity system zarządzani krajem (gubernie i powiaty)
Maria Teresa:
-wprowadziła podatki w Austrii
-zabroniła płacić daniny do Rzymu
-była córką Karola VI
-dostała się na tron dzięki sukcesji
-władczyni popierała reformy w duch absolutyzmu oświeceniowego
-zakładała szkoły
-zmniejszyła chłopom ciężary feudalne
Józef II:
-germanizował wielo narodowościową Austrie
-wydał patent tolerancyjny(z pominięciem żydów)
-rozwiązał 700 kościołów
-stworzył wielką nowoczesną armię wymyślił podatek dochodowy
-wprowadził wolność osobista chłopów
Fryderyk Wilhelm I:
-zwiększył liczebność wojsk
-nałożył duże podatki
-podporządkował sobie całość władzy w państwie
Ludwik XVI:
-był z dynastii Burbonów
-chciał uciec do Niderlandów
-podpisał konstytucję francuską
-wywołał wojnę z Austria w nadziei,że pomoże mu to odzyskać władzę absolutną
USA a Anglia:
-kolonistów angielskich było2/3
-w połowie XVII w WB chciała, aby amerykanie sprowadzali europejskie towary tylko od nich
-WB chciało zagarnąć wszystkie korzyści z handlu zagranicznego USA
-w 1765 WB wprowadziło opłatę stęplową, bo nie było w stanie podołać kosztom utrzymania armii broniącej USA
-USA ogłosiło bojkot towarów, z WB
-WB zniosło opłatę stemplową
-w końcu WB całkowicie zniosło cła pozostawiając tylko symboliczne na herbatę
-„bostońska herbatka” mieszkańcy bostonu zatopili okręt z herbatą
-Anglicy Anglicy odwecie zamknęli port
-USA ogłosiło bojkot towarów WB
-koloniści powołali grupy milicjantów
-bitwa pod Lexington rozpoczęła wojnę o niepodległość
-USA napisało deklaracje niepodległości
-WB nie uznała nowego państwa
WOJNA!!!
Przebieg wojny i rozłożenie sił:
Mocne strony WB:
-dobre wojsko zawodowe
-duża flota
Kanada Kanada wielu kolonistów ich popierało
Słabe strony WB:
-brak dobrego dowódzcy
-słaba logistyka (żołnierze nie przywykli do tak dużego obszaru działań)
Mocne strony USA:
-lepsze wyszkolenie i strategia
-poparcie Francji
-pomoc ochotników Europy
-swój teren
Słabe strony USA:
-mała armia
-brak jedności
Przebieg wojny:
-USA ogłosiło deklarację niepodległości
-klęska WB pod Saratoga
-poparcie Francji dla kolonistów
Francuzi pokonali Brytyjczyków pod Yorktown
-podpisanie traktatu paryskiego uznającego niepodległość USA

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 3 minuty