profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Żydzi w twórczości pozytywistówpoleca85%
Język polski

Żydzi w twórczości pozytywistów – obcość czy odmienność?

Pozytywizm to epoka poważnych przemian niemalże we wszystkich dziedzinach. Następuje rewolucja techniczna, zmienia się spojrzenie ludzi na świat. Jednym z głównych haseł pozytywistycznych była asymilacja Żydów, czyli głębsze włączenie ludności...poleca85%
Pedagogika

Dwa najsmutniejsze narody świata, czyli Polacy a Żydzi. Surdykowski

około V w.n.e. na judaizm przeszło państwo Chazarów, a Żydzi zamieszkiwali Mezopotamię. Wiek XIII i XIV był okresem wygnania, najpierw Żydzi zostali wygnani z Anglii a potem dwukrotnie z Francji. W XVpoleca85%
Pedagogika

"Dziecko czeczeńskie w Polsce. Między traumą wojenną a doświadczeniem uchodźstwa"- streszczenie.

spowodowane niewiedzą, brakiem zrozumienia i obawą przed obcą zupełnie nieznaną dotąd kulturą. Obcość to przede wszystkim odstępstwo od poziomu przeciętności. George Simmel wyszczególnia dwa typy "poleca88%
Język polski

Relacje Majki z innymi osobami

RELACJE Z MAMĄ – miłość, ale też obcość i niechęć do zwierzeń wynikają z problemów dojrzewania, a także poczucia, że mama nie rozumie Majki. RELACJE Z OJCEM – konflikty, pretensjepoleca85%
Język polski

Fascynacja czy poczucie obcości? Człowiek współczesny.

, jednak przełomowa zmiana dokonała się w renesansie. Możemy to zaobserwować na przykładzie twórczości Jana z Czarnolasu, w szczególności w pieśniach. Jest to oblicze Boga kochającego i opiekującego siępoleca89%
Język polski

Obcowanie z innością na podstawie przykładów z życia i literatury.

artystyczne.Literatura zorientowana kulturowo pragnie ocalić to,co odchodzi w społeczną niepamięć.Prócz scharakteryzowanego wyżej nurtu kresowego na szczególną uwagę zasługuje też nurt żydowski. Żydzi