profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Związki zawodowe w Polscepoleca89%
Socjologia

Zagadnienia z makrostruktur społecznych

MAKROSTRUKTURY Part 1 1.Sposoby pojmowania struktury społecznej. Różne stanowiska teoretyczne. Struktura społeczna w socjologii jest to układ wzajemnie powiązanych elementów składowych społeczeństwa np. ról społecznych czy pozycji, między którymi...