profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Związki zawodowe w Polscepoleca85%
Prawo pracy

Związki zawodowe i ich rola w polskich zakładach pracy

Istotną rolę w kształtowaniu całokształtu społecznych i prawnych stosunków pracy, a przede wszystkim sytuacji prawnej pracowników, odgrywają związki zawodowe. Są one bowiem organizacją o szczególnym statusie prawnym, powołaną do życia w celu...