profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Zniszczenia gleby

poleca51%
Biologia

Degradacja gleby

Degradacja gleby jest wynikiem zanieczyszczenia atmosfery i hydrosfery, przenawożeniem, gromadzeniem się substancji trujących (np. metali ciężkich, substancji radioaktywnych), składowaniem odpadów, wydobywaniem kopalin przez górnictwo odkrywkowe, zabudową terenów. Zniszczenie okrywy roślinnej na powierzchni gleby (np. na skutek wycinania lasów) oraz niewłaściwe zabiegi agrotechniczne prowadzą do erozji gleby.poleca80%
Geografia

Gleby na świecie

BAGIENNE GLEBY , klasa gleb, dawniej zw. hydrogenicznymi, wytworzonych w warunkach nadmiernej wilgotności w dolinach rzek i zagłębieniach terenu, z udziałem roślinności bagiennej; zasobne w substancjepoleca85%
Geografia

Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskie

Gleba to powierzchniowa warstwa skorupy ziemskiepoleca78%
Geografia

Gleby Polski

czasie. Gleba może zalegać od 3 cm do 3 m. Żyzność substancji może być od 3cm do 3 m. Skład procentowy gleby przedstawia się następująco: 45% części mineralne, 25%woda, 25% powietrze, 5% substancjepoleca74%
Geografia

Gleby w Polsce

Gleba to element środowiska geograficznego bezpośrednio uzależniony od klimatu, składu mineralnego skały macierzystej, warunków wodnych oraz szaty roślinnej. Skład procentowy gleby przedstawia siępoleca83%
Geologia

Degradacja geotechniczna

Degradacja gleb - Jest to zmiana właściwości fizycznych, chemicznych i biologicznych gleby , powodujących obniżenie lub zniszczenie aktywności biologicznej gleby . Degradacja pogarsza stan higieniczny