profil

Jakie zmiany zachodzą w biosferze wywołane działalnością człowieka? Co to jest degradacja środowiska naturalnego i jaki wpływ wywiera na szatę roś

poleca 85% 569 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Biosfera - strefa zamieszkała przez organizmy żywe (troposfera - najniższa warstwa ziemi, litosfera - skały na ziemi, hydrosfera - wody).
Główne zanieczyszczenia powodujące degradacje środowiska stanowi przemysł, transport, rolnictwo i gospodarka komunalna. Zanieczyszczenia atmosferyczne to głównie pyły, gazy. Są one niekorzystne dla człowieka, zwierząt, roślin.
Gleby - metale ciężkie, odpady, ścieki, kwaśne deszcze. W wodzie podobnie.
Wspomnę tu o zmianach niekorzystnych dla biosfery.
Konflikt człowieka z przyrodą zaczął się stosunkowo niedawno. Do niedawna była równowaga między przyrodą a działalnością człowieka. Dopiero rozwój przemysłu, a szczególnie w XX wieku doprowadził do degradacji środowiska.
Do procesów zagrażających przyrodzie należy karczowanie lasów (zatrzymują wilgoć, produkują tlen...)
- wzrost dwutlenku węgla w powietrzu powoduje wzrost temperatury - topienie lodowców, a w konsekwencji zalanie Ziemi,
- degradacja gleb, pustynnienie obszarów zwł. Afryki, kwaśne deszcze,
- deficyt - brak wody,
- substancje trujące w powietrzu - zagrożenie lasów,
- wzrost zanieczyszczenia wód zagrażający życiu flory i fauny.
Należy pamiętać, że możliwości produkcyjne biosfery są ograniczone. Nadmierna eksploatacja zasobów przyrody powoduje szybkie wyczerpanie zasobów leśnych (Europa, lasy Ameryki Płn. i płn. Azji).
Degradacja środowiska to niszczenie środowiska naturalnego wywołane złą, bezmyślną działalnością człowieka.
Ma ona ogromny wpływ na szatę roślinną i świat zwierzęcy. Na szatę roślinną mają wpływ następujące procesy:
-karczowanie lasów (oczyszczają powietrze),
-degradacja gleby, kwaśne deszcze, metale ciężkie, odpady, ścieki,
-zatrucie wód - ścieki, odpady, kwaśne deszcze,
-zatrucie powietrza pyłami, gazami.
Jeśli niema roślin ginie częściowo życie zwierząt. Powyższe procesy nie tylko niszczą szatę roślinną, główne pożywienie zwierząt ale także przyczyniają się do ginięcia zwierząt.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 1 minuta

Ciekawostki ze świata