profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zmniejszenie tarciapoleca86%
Fizyka

Dynamika

Dynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił. Siła wypadkowa - siła, która zastępuje działanie kilku sił składowych, jakie działają na dane ciało. Zasada równoległoboku - reguła pozwalająca...poleca79%
Fizyka

Korzystne i niekorzystne skutki działania siły tarcia na ciała poruszające się.

ZASADA DYNAMIKI Jeżeli na ciało nie działa żadna siła albo działające siły równoważą się, to ciało to pozostaje w spoczynku albo porusza się ruchem jednostajnym prostoliniowym. Zasada dynamiki jest nazywana zasadą bezwładności. Bezwładność...poleca83%
Fizyka

Tarcie

Występowanie tarcia podczas ruchu ciał wymaga, w celu utrzymania tego ruchu, działania stałej siły pokonującej tarcie i tak np. : podczas ruchu wozu pokonuje siła mięśni konia, podczas ruchu pociągu - lokomotywa, samochodu - silnik. Znaczenie...poleca83%
Fizyka

Dynamika - pęd, tarcie, energia

dam wam dokument gotowy do drukowaniapoleca82%
Fizyka

Kinematyka i dynamika punktu materialnego

Praca w załączniku - wzorypoleca81%
Fizyka

Kinematyka i dynamika - wzornik

Tabele zawierają zestaw podstawowych wzorów ułatwiających rozwiązywanie zadańpoleca83%
Fizyka

Dynamika - pojęcia

Dynamika - dział fizyki zajmujący się badaniem ruchu ciał pod wpływem działających na nie sił. Siła - jest miarą wzajemnego oddziaływania ciał. Siła wypadkowa - jest to siła, która zastępujepoleca85%
Fizyka

Dynamika

Pedem nazywamy –wektorową wielkość fizyczną ,która jest iloczynem masy i prędkości Poruszającego się ciała. Siła –siła jest wielkością fizyczną równą stosunkowi zmiany pędu do czasu w którym