profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Badania stężenia ozonupoleca85%
Biologia

Zagrożenia cywilizacyjne

EFEKT CIEPLARNIANY Efekt cieplarniany (inaczej szklarniowy) to wzrost temperatury planety, spowodowany zwiększoną koncentracją dwutlenku węgla, metanu i pary wodnej nieprzezroczystych dla podczerwonego promieniowania (tzw. gazów cieplarnianych),...poleca82%
Edukacja dla bezpieczeństwa

Zagrożenia naturalne spowodowane działalnością człowieka zapobieganie.

). i) Eksplozje (niewypału z II WŚ, gaz). j) Zagrożenia radiacyjne (nrg jądrowa, telefony kom, anteny różne). k) Choroby cywilizacyjne . l) Masowe imprezy. m) Działania destrukcyjne (przestępczośćpoleca86%
Język polski

Jakie zagrożenia cywilizacyjne uznałbyś za najpoważniejsze dla człowieka XX wieku?

zagrożenia płynące ze stosowania używek. Główny bohater utworu polskiej pisarki, Zenek zetknął się z nałogiem alkoholowym w dzieciństwie Jego ojciec pił nałogowo i znęcał się nad synem, a ponieważpoleca85%
Biologia

Zagrożenia cywilizacyjne

Zagrożenia cywilizacyjne 1. Dziura ozonowa. Ozon jest to gaz (odmiana tlenu), który występuje w górnych warstwach atmosfery (ok. 30 km nad Ziemią). Jeżeli występuje w atmosferze przypoleca85%
Biologia

Zagrożenia cywilizacyjne

W ostatnich latach nastąpił w gospodarce gwałtowny rozwój. Na skutek działalności człowieka powstało wiele zagrożeń cywilizacyjnych niebezpiecznych zarówno dla środowiska, jak i dla człowieka. Dopoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zagrożenie cywilizacyjne

przeze mnie zagrożenia w sferze politycznej, społecznej i ekonomicznej są ze sobą powiązane. Na podstawie kilku podanych przykładów stwierdzam, że zagrożenia cywilizacyjne mogą zaburzyć spójne