profil

Wybierz przedmiot
Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Złożoność procesu dydaktycznegopoleca85%
Pedagogika

Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem.

Edukacja dzieci z uszkodzonym wzrokiem"Przygotowanie dziecka z wadą wzroku do nauki w systemie integracyjnym. Zadaniadla rodziców i nauczycieli." Autorki: mgr Elżbieta Milewska-Patka i mgr Dorota Maćkowska W systemie oświatowym naszego kraju...poleca85%
Pedagogika

W obronie głuchoniemego. Rozważania terminologiczne

uszkodzonym słuchem i wzrokiem równocześnie, składa się z dwóch przymiotników znaczeniowo równorzędnych i jako taki powinien być pisany z łącznikiem w środku, a więc głucho-niewidomy. Z taką pisowniąpoleca86%
Pedagogika

Omów zalety integracyjnych form wychowania i kształcenia dzieci niesłyszących

szkole. Integracja szkolna przeznaczona jest z założenia dla dzieci niedosłyszących, natomiast różne formy integracji częściowej - szkolnej i pozaszkolnej - wskazane są dzieciom z głębokimpoleca85%
Pedagogika

Edukacja dziecka niewidomego

możliwość zabawy. Znaczy to, między innymi, że dzieci z uszkodzonym wzrokiem mogą mieć trudności z inicjowaniem zabawy. „ Dzieci niewidome nie zaczynają bawić się spontanicznie, jak to ma miejsce u