profil

Prace 67
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

polecab/d
Słownik języka polskiego

Dydaktyka

rzecz. ż, br. lm (nauk., edu.) nauka zajmująca się metodami nauczania, sposobami przekazywania wiedzy oraz wychowaniem. (nauk., lit.) pouczenie o tym, jak należy postępować zawarte w wypowiedzi lub treści utworu literackiego.   (w zn. 1.) Studenci polonistyki rozmawiali o egzaminie z dydaktyki (D. lp) nauczania j. polskiego, który miał się odbyć za dwa tygodnie. Rozmowę o dydaktyce (Ms.lp, ident. w C. lp) i najlepszych do niej podręcznikach przerwało wejście profesora...poleca92%
Pedagogika

Dydaktyka dorosłych

Słowem wstępu Niniejsza praca dotyczyć będzie tematu kształcenia osób dorosłych. Pojęcie to zostanie przedstawione w trzech rozdziałach, dotyczących różnych aspektów. Pierwsza część zawiera informacje teoretyczne i podstawowe na temat owego...poleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna do TWP

KONCEPCJA CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO Koncepcja ta powstała w XVIII w. była koncepcją niechcianą, mimo to przetrwała do XX wieku. Naczelnym celem nauczania było przekazywanie gotowej wiedzy o świecie, która można reprodukować we właściwym czasie i...poleca92%
Pedagogika

Dydaktyka - wykłady.

Dydaktyka to ~ teoria kształcenia ~ nauka o nauczaniu i uczeniu się, o kształceniu i samokształceniu ~ nauka teoretyczna i praktyczna ~ subdyscyplina pedagogiki ~ ma charakter prakseologiczny – jest słusznościową teorią efektywnego nauczania....poleca85%
Pedagogika

Pedagogika ogólna - treści wykładów

PEDAGOGIKA OGÓLNA TEMAT : JĘZYK PEDAGOGIKI ? SYSTEM KATEGORIALNY RÓŻNYCH ODMIAN PEDAGOGIKI WSPÓŁCZESNEJ W KONTEKSCIE MAPY POJĘCIOWEJ PEDAGOGIKI TRADYCYJNEJ NAUKA ? ( Śliwerski, Milerski ?Pedagogika. Podręcznik akademicki? 2003) K. Rubacha :...poleca95%
Pedagogika

Życie i działalność Jana Henryka Pestalozziego

Biografia Jan Henryk Pestalozzi (Johann Heinrich) urodził się w protestanckim domu mieszczańskim 12 stycznia 1746 roku w Zurychu. Po przedwczesnej śmierci ojca wychowywała go głównie służąca, która rozbudziła w nim miłość i poszanowanie ludu....poleca90%
Pedagogika

Dydaktyka- ściągi

W załącznikupoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka - ściąga.

wszystko w załączniku :) Powodzeniapoleca85%
Dydaktyka

Klasyczna struktura lekcji i założenia współczesnej dydaktyki

KLASYCZNA STRUKTURA LEKCJI 1. Powitanie. 2. Sprawdzenie obecności. 3. Sprawdzenie pracy domowej. 4. Nawiązanie do tematu. 5. Podanie tematu. 6. Realizacja tematu. 7. Podsumowanie lekcji. Synteza lekcji. Zastosowanie osiągniętej wiedzy i...poleca88%
Pedagogika

Dydaktyka

Zagadnienia z dydaktyki 1. Co to są cele kształcenia ogólnego? Podaj sposoby ich konkretyzacji. (Taksonomia i operacjonalizacja celów ). Cele kształcenia według W. Okonia Celem kształcenia ogólnego jest zapewnienie uczniom ich optymalnego rozwoju...