profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Ziemia Kłodzka historiapoleca84%
Geografia

Ziemia Kłodzka

Jednym z piękniejszych regionów Polski jest Ziemia Kłodzka. Na wstępie należy wspomnieć, iż Ziemia Kłodzka to pojęcie raczej historyczne niż geograficzne i odnosi się do obszaru, którego centrum stanowi rozległe obniżenie Kotliny Kłodzkiej i...poleca85%
Geografia regionalna

Kotlina Kłodzka 332.54

Kotlina Kłodzka 332.54 332.54 Kotlina Kłodzka 332.5 Sudety Środkowe 33. Masyw Czeski 332. Sudety z Przedgórzem Sudeckim 3. Pozaalpejska Europapoleca85%
Geografia

Ziemia Kłodzka

UKSZTAŁTOWANIE TERENU Ziemia Kłodzka na terenie, której się teraz znajdujemy stanowi wysunięty na południe półwysep terytorium polskiego w kształcie zbliżonym do ukośnie położonego prostokątapoleca85%
Geografia

Zasoby mineralne Polski.

Fluoryty –kletno stronie śląskie ziemia kłodzka Skały budowlane-piasek żwir ił wapienie dolomity gips piaskowiec skały magmowe Piasek żwir gliny iły –północna i środkowa częśćpoleca83%
Geografia

Sudety - ogólna charakterystyka

(pszenica, buraki cukrowe, warzywnictwo, sadownictwo) 10. Turystyka - korzystne walory przyrodnicze i kulturowe, - Ziemia Jeleniogórska, Kłodzka , - piesza, narciarstwo, agroturystykapoleca82%
Geografia

Sudety i Karpaty

jeleniogórska i kłodzka , turystyka piesza i narciarska, agroturystyka. Roślinność: Sudety: słabo rozwinięta (niekorzystne warunki), uprawa żyta, zmieniaków. hodowla bydła i owiec. Przedgórze: korzystne