profil

Sudety - ogólna charakterystyka

2020-08-27
poleca 84% 1217 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Położenie
- południowo- zachodnia Polska
- Wydzielono: Pogórze Sudeckie, Sudety( Zachodnie, Środkowe, Wschodnie)

2. Klimat
- górski(w Sudetach) – chłodny i wilgotny
- na Przedgórzu ciepły i wilgotny
- występują strefy klimatyczne

3. Roślinność
- piętrowość roślinna( regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, roślinność alpejska)
- sztuczne zbiorowiska roślinne
- lasy świerkowe i torfowiska

4. Wody
- rzeki małe (należące do dorzecza Odry)
- rzeki zanieczyszczone
- wody mineralne

5. Budowa geologiczna
- skały rożnego wieku (tworzą mozaikową budowę geologiczną)
- góry zrębowe
- surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, baryt, fluoryt

6. Gleby
- górskie, brunatne, bielice,
- na przedgórzu czarnoziemy, brunatne i płowe

7. Rzeźba terenu
- długa przeszłość geologiczna
- rozległe masywy górskie, kopulaste wzniesienia, stożki powulkaniczne, strome ściany skalne, kotliny śródgórskie)
- trzy pasy rzeźby: Sudety –duże kotliny, Pogórze sudeckie –liczne faliste wzniesienia, przedgórze sudeckie oddzielone od pogórza krawędzią sudecką

8. Przemysł
- rozwinięty i zróżnicowany
- wydobywczy węgla brunatnego, surowców skalnych
- energetyka, przemysł przetwórczy, hutniczy, szklarski, włókienniczy, odzieżowy, środków transportu, chemiczny

9. Rolnictwo
- Sudety – słabo rozwinięty (uprawia się żyto, ziemniaki)
- przedgórze – korzystne warunki (pszenica, buraki cukrowe, warzywnictwo, sadownictwo)

10. Turystyka
- korzystne walory przyrodnicze i kulturowe,
- Ziemia Jeleniogórska, Kłodzka,
- piesza, narciarstwo, agroturystyka

Podoba się? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (3) Brak komentarzy

no nareszcie jakas narmalna i konkretna praca!

i o to mi chodzi:))))

Fajna, ale mogłaby być dluższa.
Ale miło, że ktoś się nią podzielił !!!

Treść zweryfikowana i sprawdzona

Czas czytania: 1 minuta