profil

Sudety

drukuj
poleca 82% 690 głosów

Treść
Obrazy
Wideo
Komentarze

Sudety
1.Położenie
-południowo-zachodnia Polska
-Wydzielono: Pogórze Sudeckie, Sudety( Zachodnie, Środkowe, Wschodnie)
2.Klimat
-górski(w Sudetach) – chłodny i wilgotny
-na Przedgórzu ciepły i wilgotny
-występują strefy klimatyczne
3.Roślinność
-piętrowość roślinna( regiel dolny, regiel górny, kosodrzewina, roślinność alpejska)
-sztuczne zbiorowiska roślinne
-lasy świerkowe i torfowiska
4.Wody
-rzeki małe (należące do dorzecza Odry)
-rzeki zanieczyszczone
-wody mineralne
5.Budowa geologiczna
-skały rożnego wieku (tworzą mozaikową budowę geologiczną)
-góry zrębowe
-surowce mineralne: węgiel kamienny, brunatny, baryt, fluoryt
6.Gleby
-górskie, brunatne, bielice,
-na przedgórzu czarnoziemy, brunatne i płowe
7. Rzeźba terenu
-długa przeszłość geologiczna
-rozległe masywy górskie, kopulaste wzniesienia, stożki powulkaniczne, strome ściany skalne, kotliny śródgórskie)
-trzy pasy rzeźby: Sudety –duże kotliny, Pogórze sudeckie –liczne faliste wzniesienia, przedgórze sudeckie oddzielone od pogórza krawędzią sudecką
8.Przemysł
-rozwinięty i zróżnicowany
-wydobywczy węgla brunatnego, surowców skalnych
-energetyka, przemysł przetwórczy, hutniczy, szklarski, włókienniczy, odzieżowy, środków transportu, chemiczny
9. Rolnictwo
-Sudety – słabo rozwinięty (uprawia się żyto, ziemniaki)
-przedgórze – korzystne warunki (pszenica, buraki cukrowe, warzywnictwo, sadownictwo)
10. Turystyka
-korzystne walory przyrodnicze i kulturowe,
-Ziemia Jeleniogórska, Kłodzka,
-piesza, narciarstwo, agroturystykaPolecasz? Tak Nie
Polecane teksty:
Komentarze (3) Brak komentarzy
8.3.2009 (19:09)

no nareszcie jakas narmalna i konkretna praca!

25.5.2008 (11:28)

i o to mi chodzi:))))

27.7.2006 (12:16)

Fajna, ale mogłaby być dluższa.
Ale miło, że ktoś się nią podzielił !!!

Typ pracy