profil

Ziemia Kłodzka

poleca 85% 207 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

UKSZTAŁTOWANIE TERENU
Ziemia Kłodzka na terenie, której się teraz znajdujemy stanowi wysunięty na południe półwysep terytorium polskiego w kształcie zbliżonym do ukośnie położonego prostokąta.
Obejmuje ona część województwa wrocławskiego.
Jest to obszar największej w Sudetach kotliny nazwanej od Kłodzka Kotliną Kłodzką i otaczających ją pasm górskich oraz Obniżenia Kudowskiego, znajdującego się po zachodniej stronie Wzgórz Lewińskich.
A tak dla przypomnienia kotlina jest to zagłębienie w powierzchni Ziemi (okrągłe lub podłużne) o wklęsłym lub płaskim dnie, powstaje wskutek zapadania się pewnych obszarów powierzchni Ziemi lub wskutek erozji.
O.K jak już wiecie, co to jest kotlina to powiem wam, że ta, o której mówiłem wcześnie ma powierzchnie około 500 km 2 i ma wydłużony kształt o długości 45 km (północ-południe) i szerokość 8-15 km( wchód-zachód). Położona jest na wysokości 280-450 m.n.p.m. i jest otoczona górami.
Wiem, że to strasznie nudne, ale pocieszcie się; mnie się dopiero nudziło, gdy to opracowywałem. A więc posłuchajcie o tych górach, które otaczają Kotlinę Kłodzką.
Od północy Wzgórza Włodzicke, Góry Sowie i Góry Brodzkie, od wschodu Góry Złote, góry Bialskie i Grupa Śnieżnika, od północnego-wschodu wkracza w głąb Kotliny pasmo Krowiarek natomiast z południa na północ przecina Kotlinę Kłodzką rzeka o nazwie Nysa Kłodzka.
Jeszcze taka ciekawostka:
W Grupie Śnieżnika wznosi się Trójmorski Wierch 1145m.n.p.m., po którego zboczach woda płynie do trzech mórz: przez Murawę i Dunaj do Morza Czarnego, przez Łabę i Orlicę do Morza Północnego oraz przez Nysę Kłodzką i Odrę do Morza Bałtyckiego.
GOSPODARKA
Na Ziemi Kłodzkiej znajdują się trzy większe miasta: Kłodzko, Bystrzyca Kłodzka i Nowa Ruda. żyzne gleby dna Kotliny Kłodzkiej stworzyły dobre warunki dla rolnictwa, a masywy leśne i górskie łąki do rozwoju leśnictwa i hodowli. Rozwój przemysłu zapewniają bogactwa naturalne: węgiel kamienny koksujący, kamień drogowy i budowlany, piaskowce w Górach Stołowych, wapienie i marmury w Górach Bialskich i Krowiarkach, żwiry i piasek wydobywa się głównie nad Ścianawką i Nysą. W okolicach Złotego Stoku i Lądka występują rudy cynku i ołowiu a galena z drobną zawartością srebra występuje również w okolicach Srebrnej Góry. Dzięki miękkiej, pozbawionej większej zawartości związków wapnia i żelaza wodzie górskich rzek i potoków rozwinął się przemysł włókienniczy ( len, bawełna-fabryki w Ołdrzychowicach Kłodzkich, Kudowie Zakrzu i Krosnowicach Kłodzkich).

KLIMAT
Klimat Ziemi Kłodzkiej charakteryzuje się łagodnymi zimami i nieco mniej upalnymi niż w głębi kraju latami. Najcieplejszym, ale najbardziej obfitującym w opada miesiącem roku jest lipiec ze średnimi temperaturaturą w Kłodzku +16 stopni Celsjusza. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń, średnia temperatura w Kłodzku wynosi –2,4 stopnie Celsjusza. Najmniej opadów przypada na luty i wrzesień, który jest najsłoneczniejszym miesiącem roku. Największe opady śnieżne notowane są w styczniu.

FAUNA I FLORA
Na ten temat można bardzo długo opowiadać, ale postaram się zawęzić to w paru może parunastu zdaniach.
Zacznę od flory...
Rozwój rolnictwa i przemysłu, w tym przede wszystkim górnictwa i budownictwa, spowodował wielkie zmiany w zadrzewieniu Ziemi Kłodzkiej. Lasy w zasadzie utrzymały się jedynie w górach, na terenach nie nadających się do upraw rolnych.
Do wysokości około 500 m.n.p.m. występują lasy liściaste z przewagą dębu i buka (w Górach Bialskich Rezerwat Puszczy Bukowo Jodłowej z jaworami, mały rezerwat bukowy w Górach Stołowych).
Od 500 do 1000 m.n.p.m występują lasy świerkowe z niewielką domieszką buka.
Od 1000 m.n.p.m. wzwysz lasy wyłącznie świerkowe w poszycie rosną borówki.
Ciekawym i rzadkim zjawiskiem przyrodniczym są torfowiska wyżynne: Rezerwat Przyrody „Topieliska” w Górach Bystrzyckich, Wieli i Mały Batorowski w Górach Stołowych. Zachowała się tu roślinność tundrowa, która przetrwała od epoki lodowcowej: sosna torfowiskowa, brzoza karłowata, brzoza niska, żurawina, modrzewica zwyczajna, rosiczka. Z kwiatów w rejonach tych spotykamy: żółty fiołek sudecki, wiele odmian storczyków, zimowit jesienny, pełnik europejski zwany kłodzką różą i wiele innych.
A teraz fauna...
Najpopularniejszą zwierzyną występującą w lasach Ziemi Kłodzkiej są jelenie, sarny i dziki-spotykane przede wszystkim w leśnych rejonach Grupy Śnieżnika i Gór Bardzkich. Muflony to odmiana dzkich owiec, sprowadzonychprzezd pół wiekiem z gór Sardynii i Korsyki i są pod ochroną, można je spotkać w lasach Grupy Śnieżnika i Gór Bystrzyckich. W tym samym rejonie żyją rzadziej spotykane borsuki, kuny leśne, gronostaje, wydry, lisy i tchórze. Liczne są natomiast łasice jeże i nietoperze. Charakterystyczne dla Sudetów są czarne wiewiórki.
ZAKOŃCZENIE
To chyba tyle na temat przyrody mam nadzieje, że tak strasznie was nie zanudziłem, ale pociesz was to dopiero początek...Hihihi

Powinienem jeszcze wspomnieć o tym, iż na tym obszarze znajdują się liczne źródła wód mineralnych i były one przyczyną powstawania i rozwoju uzdrowisk a pojawienie się tych źródeł wiąże się z wygasającymi w głębi ziemi procesami wulkanicznymi.

To chyba wszystko, co miałem do powiedzenia na temat Kotliny Kłodzkiej. Mam jedną prośbę, jeśli ktoś ma jakieś pytania odnośne tego co powiedziałem proszę się mnie o ty spytać za chwilę bo pewnie nie będę znał odpowiedzi.

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 5 minut