profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Zasoby wód w Polsce



poleca82%
Geografia

Zasoby wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych.

Zasoby wód. Sposoby oczyszczania wód powierzchniowych. 1. Typy wód. Zasoby globalne wody w przybliżeniu wynoszą ok. 1454000 tys. kKm3, w tym wody morskie stanowią ok. 94% hydrosfery. Pozostałe 6% to wody lądowe (rzeczne, jeziorne, gruntowe oraz...



poleca84%
Geografia

Wody lądowe Polski

Wody lądowe Wody powierzchniowe i podziemne stanowią ważny składnik środowiska przyrodniczego kraju, a ich występowanie jest współzależne z rzeżbą, budową geologiczną i klimatem. Wody lądowe dzielimy na: - powierzchniowe * rzeki *...



poleca85%
Chemia

Zanieczyszczenia wód

samooczyszczania wód , lecz przebiega bardzo intensywnie. Oczyszczanie chemiczne polega na usuwaniu związków mineralnych. Duża część oczyszczalni łączy różne sposoby oczyszczania ścieków.



poleca81%
Biologia

Zanieczyszczenia wód

SPIS TREŚCI Wstęp Charakterystyka wód naturalnych Zasoby wodne w Polsce Wskaźniki jakości wód Źródła i podział zanieczyszczeń wód Zjawisko eutrofizacji Sposoby ochrony wód Zakończenie



poleca83%
Chemia

Zanieczyszczenia wody.

. Wyłącznych stref ekonomicznych (obszarów wód morskich o szerokości do 200 Mm, licząc od tzw. linii podstawowej państwa nadbrzeżnego). Sposoby oczyszczania ścieków Wobec dużego zanieczyszczenia wód w



poleca79%
Chemia

Rola wody w życiu człowieka

długoterminowe przewidywania korzystania z naturalnych zasobów wodnych kraju przy uwzględnieniu potrzeb całej gospodarki. ZASOBY WOD POWIERZCHNIOWYCH Zasoby wód powierzchniowych są



poleca79%
Biologia

Oszczędne gospodarowanie wodą

oczyszczania ) oraz kompleksowe i długoterminowe przewidywania korzystania z naturalnych zasobów wodnych kraju przy uwzględnieniu potrzeb całej gospodarki. Zasoby wód powierzchniowych Zasoby wód