profil

Wybierz przedmiot
Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 1
Obrazy 0
Wideo 0

Zabójstwo w afekcie

poleca80%
Słownik Frazeologiczny

zbrodnia/morderstwo/zabójstwo w afekcie

‘zabójstwo popełnione w stanie silnego wzburzenia, wcześniej nie zaplanowane; wyr. rzecz.; termin psychologiczny i prawny; stp. zapoż. z łac. afekt ‘uczucie’;poleca87%
Język polski

Strach jest pamięcią o morderstwach, które były i lękiem przed koniecznością nowej zbrodni. Skomentuj tę opinię o Makbecie.

Kilka dni temu doszła mnie wieść o tragicznej śmierci mojego przyjaciela Makbeta i jego żony. Wprost nie mogę w to uwierzyć. Znałam go od dawna. Nasze rodziny przyjaźniły się i my również. Przez ostatnie dwadzieścia lat był najlepszym słuchaczem...poleca85%
Język polski

Makbet jako utwór omawiający winę człowieka i jego ciemne namiętności.

William Szekspir , ur. 23 IV 1564 w Stratfordzie , był wybitnym dramaturgiem i poetą angielskim. Jego twórczość odegrała wybitną rolę w kształtowaniu się nowożytnego teatru europejskiego. Sztuki Williama Szekspira początkowo entuzjastycznie...poleca84%
Język polski

Jak zbrodnia wpłynęła na Makbeta?

Szekspir był wybitnym pisarzem angielskim. Jego sztuki są jednymi z najczęściej czytanych, oraz wystawianych w teatrach lekturami. Barwne opisy sytuacji oraz postaci powodują, iż książki te czyta się bardzo przyjemnie. Czytając „Makbeta” mamy...poleca81%
Socjologia

Przestępczość- pojęcia

zbrodnię. Zbrodnia czyn człowieka, który spotyka się ze szczególnym potępieniem ze strony społeczności. Termin ten zawsze odnoszono do zbrodni umyślnego pozbawienia życia ( zabójstwo , morderstwo ), jak ipoleca85%
Język polski

"Makbet" Wiliama Shakespear"a

pierwsze morderstwo . Z czasem przyzwyczaił się do zbrodni i zlecił kolejne zabójstwo , którego przyczyną znów była przepowiednia wiedźm . Kazał zamordować swego przyjaciela Banka , którego potomkowiepoleca79%
Język polski

Portret psychologiczny mordercy Rodiona Raskolnikowa w powieści "Zbrodnia i kara" Fiodora Dostojewskiego.

, nie da się raczej obronić tezy ,że zbrodnia Rodi i próba zabójstwa podjęta przez Dunię były czynami przypadkowymi ,popełnionymi w afekcie . Jak już wykazałem były one za-planowane ,co nie oznacza ,żepoleca85%
Język polski

List od stryja do Tadeusza(uwaga! brakuje przecinków)

i uchronić Cię przed ludzką niechęcią. Ukrywając się pod kapturem, przyjmując imię Robak, żyjąc w pobliżu Ciebie chciał zmyć z siebie ogromny ciężar, z którym nie mógł sobie poradzić. Zbrodniapoleca81%
Prawo karne

Ewolucja kryminalizacji zabójstwa w kodeksie karnym z 1997 roku

kary za umyślne zabójstwo umożliwiało sądowi – w przypadku zastosowania nadzwyczajnego złagodzenia kary – wymierzenie za umyślne zabójstwo (nie będące przy tym np. zabójstwem w afekcie – za które