profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wzory postawpoleca83%
Język polski

„Człowiek (…) jest trochę zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata” (Wiesław Myśliwski ). Rozważania o uniwersalnych wartościach, które powinny tworzyć kodeks etyczny człowieka naszej epoki. Odwołaj się literatury

Wzorce moralne to wzorce oparte na zasadach postępowania uznawanych za właściwe w określonych środowiskach i epokach historycznych. Literatura stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W każdej epoce poeci i pisarze dostrzegali...poleca85%
Język polski

Człowiek sam musi określić, co w życiu jest najważniejsze. Świat jakich wartości - ważnych dla ciebie - odnajdujesz w utworach literackich ?

Literatura od swych zaczątków stała się źródłem ideałów, postaw i wzorców osobowych. W utworach powstałych po utracie przez Polskę niepodległości można odnaleźć wiele wartości, które należy cenić, gdyż prezentują idee godne naśladownictwa. Zarówno...poleca85%
Język polski

Bohaterowie lektur szkolnych - przebrzmiałe czy wciąż aktualne wzory postaw i wartości? Omów problem charakteryzując postaci wybranych epok.

Pierwszymi książkami, które czytamy w naszym życiu są przede wszystkim bajki i baśnie. Postacie, których losy opisuje autor podzielić można na złych i dobrych, uczynnych i leniwych, pracowitych i zuchwałych. Każda baśń zawiera morał, który...poleca84%
Język polski

Cytaty maturalne.

” „ Człowiek jest zagubiony w moralnym labiryncie współczesnego świata ” Myśliwski Wiesław „Miłość czyni mężczyznę ślepym, a wyostrza wzrok kobiety” „Kobiety ulepione są z gliny i złota, z kłamstwa ipoleca83%
Język polski

Ludowość

, rodzimy, swojski. Romantycy nadali ludowości rangę ogólnonarodowej kultury: przyjęli w utworach ludową koncepcję świata opartego na “wiedzy tajemnej”, zapewniającą żywą łączność człowieka z naturąpoleca85%
Dziennikarstwo

Fundacje

, śledząc konflikty polityczne i wydarzenia wojenne. Specjalizował się w reportażach z Trzeciego Świata , później także z Rosji i krajów byłego ZSRR. Światowy rozgłos zdobyła metaforyczno-realistyczna opowieść