profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Współczesny ustrój demokratycznypoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Współczesny ustrój demokratyczny

Współczesna demokracja miała swoje początki w greckich polis. Jednak od czasów antycznych uległa pewnym zmianom. Zgromadzenie ludowe przestało być przymusem i występują na nim przedstawiciele społeczeństwa, a nie ono samo. Tymi reprezentantami są...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przedstaw różnorodne czynniki, które Twoim zdaniem, mają wpływ na funkcjonowanie demokracji w Polsce. Wypowiedź uzasadnij, korzystając między innymi z zamieszczonych powyżej materiałów.

fakt, że ustrój demokratyczny w Polsce dopiero się rozwija, dojrzewa. Polacy dopiero uczą się demokracji, mają o niej niewłaściwe wyobrażenie, a społeczeństwo obywatelskie w Polsce nadal dalekie jestpoleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Geneza, rozwój i fundamentalne zasady demokracji.

. Zarządzaniem państwem zajmowała się Rada licząca 500 członków wybieranych drogą losowania. Większość urzędów obsadzano w wyniku wyborów. Ustrój demokratyczny przyczynił się niewątpliwie do potęgi państwa