profil

Teksty 9
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Wojna w Indochinachpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Zimna wojna w latach 1947 - 1991

Współpraca sojusznicza Związku Radzieckiego z mocarstwami anglosaskimi z lat II wojny światowej nie przetrwała próby czasu i zaczęła po zakończeniu działań wojennych przechodzić do historii. Pojawiały się mniej czy więcej poważne różnice w...poleca85%
Historia

Geneza Zimnej wojny.

Współpraca sojusznicza Związku Radzieckiego z mocarstwami anglosaskimi z lat II wojny światowej nie przetrwała próby czasu i zaczęła po zakończeniu działań wojennych przechodzić do historii. Pojawiały się mniej czy więcej poważne różnice w...poleca81%
Historia

Konflikty na świecie po II wojnie światowej

Ekspansja ZSRR w Europie: ZSRR powiększył swoje terytorium o ziemie zabrane Finlandii, Polsce, Czechosłowacji, Rumunii, Japonii, w Austrii i Niemczech stacjonowały radziecki wojska okupacyjne. Kraje demokracji ludowej: Polska NRD...poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Konflikty międzynarodowe po II WŚ.

Konflikty międzynarodowe Przyczyny konfliktów: Obecnie, w sytuacji, gdy nie istnieje już podział świata na dwa bloki polityczno – militarne, konflikty lokalne przestały być zastępczym poligonem rywalizacji dwóch supermocarstw. W większości...poleca85%
Historia

Zimna wojna.

Zimna wojna w XX wieku to okres po drugiej wojnie światowej, podczas którego w konflikt popadły ZSSR i mocarstwa anglosaskie, jednak stopniowo front konfrontacji rozszerzał się i różnicował. W tympoleca78%
Historia

Zimna wojna

Zimna wojna w XX wieku to okres po drugiej wojnie światowej, podczas którego w konflikt popadły ZSSR i mocarstwa anglosaskie, jednak stopniowo front konfrontacji rozszerzał się i różnicował. W tympoleca84%
Historia

Zimna Wojna jako zagrożenie dla istnienia świata

Zjednoczonymi. Jego najwybitniejszym osiągnięciem było odsunięcie partii komunistycznych od władzy w krajach bloku wschodniego oraz zgoda na zjednoczenie Niemiec. W latach 1989 – 1991 nastąpił rozpadpoleca80%
Historia

Zimna wojna i jej skutki dla świata.

książce pt ,,Cold War'' definiuje zimną wojnę jako stan otwartej wrogości, rywalizacji i walki między państwami kapitalistycznymi i Związkiem Radzieckim. W okresie powojennym określenie to jest symbolempoleca89%
Politologia

Międzynarodowe stosunki polityczne w wymiarze globalnym od 1945 r. do przełomu wieków.

polityką „powstrzymywania”. Oficjalny konflikt Stanów Zjednoczonych ze Związkiem Radzieckim został określony w historii mianem „zimnej wojny”. Zimna wojna jednak to nie tylko konflikt Rosji Radzieckiej z