profil

Konflikty na świecie po II wojnie światowej

poleca 81% 706 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Ekspansja ZSRR w Europie:
ZSRR powiększył swoje terytorium o ziemie zabrane Finlandii, Polsce, Czechosłowacji, Rumunii, Japonii, w Austrii i Niemczech stacjonowały radziecki wojska okupacyjne.
Kraje demokracji ludowej:
Polska
NRD
Czechosłowacja
Węgry
Rumunia
Bułgaria
Jugosławia
Albania
W Jugosławii Josip Broz-Tito i w Albanii Envera Hodży wprowadziły rządy niezależne od ZSRR.
Wprowadzanie systemu radzieckiego odbywały etapami:
-tworzenie rządów z komunistami
-reformy rolne, nacjonalizacja przemysłu, powołanie nowych rządów (przewaga komunistów)
-likwidacja opozycji partyjnej i wprowadzenie jednopartyjnego systemu władzy.
Śmierć Stalina:
W marcu 1953 Stalin zmarł na zawał serca, wielu więźniów zostało zrehabilitowanych. Nowym przywódcą został Nikita Chruszczow, zakończył on okres zimnej wojny, rozpoczął rozmowy o zawieszeniu, zakończono okupację Austrii. Na 20 Zjeździe komunistycznej Partii Z R Chruszczow oskarżył Stalina o wprowadzenie kultu jednostki i uczynił go odpowiedzialnym za zbrodnie popełnione w okresie sprawowania władzy.
Budowa muru berlińskiego:
W czerwcu 1953 wybuchły strajki robotników niezadowolonych z reform politycznych. Wzrosła liczba ucieczek ludności do Berlina Zach. i do RFN, aby je powstrzymać w 1961 rozpoczęto budowę muru, wartownicy otrzymali rozkaz żeby rozstrzelać każdego kto podejdzie do muru.
Powstanie na Węgrzech:
Po śmierci Stalina Węgrzy podjęli próby reformy systemu komunistycznego, w 1953 został mianowany Imre Nagy jako premier i zapowiedział szeroki program reform. Ogłosił amnestię dla więźniów politycznych, jednak tempo reform było zbyt szybkie i Nagy został zdymisjonowany. W Budapeszcie odbywały się liczne demonstracje, podczas jednej z nich (1956) tłum obalił pomnik Stalina. Uznano te wydarzenia za kontrrewolucję. Nagi został powołany w celu uspokojenia nastrojów. Po pojawieniu się czołgów radzieckich wybuchły walki. Wraz z partyzantami walczyło wiele oddziałów armii węgierskiej, sowieci wstrzymali działania armii, 1.11 rząd Nagyego ogłosił wystąpienie Węgier z ukł. Warszawskiego. 3 dni później po uwięzieniu delegatów węgierskich , ACz wkroczyła do Budapesztu, po trwających tydzień walkach ACZ wygrała, Imre Nagy został rozstrzelany.
Konflikt sueski:
Gdy Sowieci bombardowali Budapeszt Izrael, W. Brytania i Francja zaatakowały Egipt i zajęły płw. Synaj. Atak ten był odpowiedzią na antyizraelską politykę, nawiązanie kontaktów z ZSRR. Prezydent Gemal Abd el Naser miał wraz z ZSRR zniszczyć Izrael. Ogłosił nacjonalizację Kanału Sueskiego co pozbawiło zysków W. Brytanię i Francję. 31.10.1956 rozpoczął się atak lotniczy na Egipt, Izrael zajął strefę Gazy, płw. Synaj a Francuzi i Brytyjczycy wykonali desant zajmując Port Said i Port Fuad, dopiero po wystąpieniu ZSRR i USA przerwano walki i wycofano wojska.
Kryzys kubański:
Chruszczow doprowadził do kryzysu kubańskiego. Po zwycięstwie rewolucji na Kubie Fidel Castro nawiązał bliskie kontakty z ZSRR, w 1962 John F. Kennedy ogłosił blokadę wyspy. Rosjanie zamierzali tam umieścić rakiety, żeby zagrozić USA, jednak statki z rakietami otrzymały rozkaz powrotu bo Chruszczow przestraszył się konfrontacji z USA, 2 lata później został zwolniony ze stanowiska sekretarza KPZR przez aparat partyjny.
Konflikty na świecie:
Chiny:
Koniec wojny z Japonią umożliwił komunistom chińskim sięgnięcie po władzę, pod wodzą Mao Zedonga pokonali armie rządowe Czang Kaj-Szeka w wojnie domowej, któremu udało się schronić na Tajwanie. Przez 4 lata podbijali prowincje Chin aż w końcu stworzyli 1.10.1949 Chińską Republikę Ludową. Na Tajwanie dzięki poparciu USA powstał Rząd Republik Chińskiej.
Korea:
Po zakończeniu 2 wojny Korea została podzielona wzdłuż 38 równoleżnika na radziecką i amerykańską strefę okupacyjną. W 1948 Rosjanie wycofali się przekazując władzę komunistycznemu rządowi Kim Ir Sena. W czerwcu 1950 wojska Korei Płn. Przekroczyły 38 równoleżnik, Korea Płd. Zwróciła się o pomoc do ONZ. Na południu wylądowały wojska amerykańskie i inne z ONZ. Wyparły one Kim Ir Sena poza linię demarkacyjną, gdy wojska ONZ i Korei Płd. zdobyły stolicę Korei Płn. (Phenian) i zbliżyły się do granicy z Chinami to do walki włączyła się armia ochotników chińskich. Już prawie miała wybuchnąć wojna światowa ale skończyło się na walkach pozycyjnych. Konflikt zakończono rozejmem po śmierci Stalina w 1953.
Powstanie Izraela:
14.5.1948
Wojna w indiochinach:
We wrześniu 1945 komunistyczny rząd Ho Szi Mina ogłosił powstanie Demokratycznej Republiki Wietnamu na płn. Kraju. Francuzi- dawni kolonizatorzy utrzymali się na południu, ale po 9 latach walk ponieśli klęskę pod Dien Bien Phu i zostali zmuszeni do wycofania się. Komuniści z Wietnamu płn. Chcieli połączyć Wietnam oddziały amerykańskie udzieliły pomocy Południowemu. W 1965 pojawiły się pierwsze oddziały walczące z partyzantką Vietcongu. 2 lata później walczyło już 500 tys. Żołnierzy. Amerykanie mieli przewagę techniczna ale klimat i warunki terenowe zniwelowały to. Partyzanci mieli pomoc ZSRR i innych państw komunistycznych. W 1973 podpisano w Paryżu układ o zawieszeniu broni. W 1975 komuniści zdobyli Sajgon stolicę Wietnamu Płd.
Dekolonizacja:
Podczas 2 wojny niepodległość uzyskały dawne kolonie francuskie w Syrii i Libanie, w 1945 niepodległość ogłosił Wietnam i Indonezja. W 1947 Indie, w których z powodu konfliktów między muzułmanami a hinduistami doszło do podzielenia na państwo muzułmańskie: Pakistan Zach. i Wsch. Oraz Indie. W Afryce w latach 50. i 60. kolonie uzyskiwały niepodległość. Rok 1960 to rok Afryki bo wtedy uzyskało niepodległość 17 państw.Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 4 minuty