profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wojna trojańska mitologiapoleca82%
Historia

Wojna trojańska

Wojna trojańska (mitologia grecka), wojna stoczona pod murami Troi, oblężonej przez Achajów. Podania o wojnie trojańskiej kształtował grecki epos (Homer, poeci cykliczni), potem liryka chóralna i tragedia grecka. Wg nich przyczyną wojny...poleca78%
Język polski

Wojna Trojańska, Odyseusz

Wojna trojańska (mitologia grecka), wojna stoczona pod murami Troi, oblężonej przez Achajów. Podania o wojnie trojańskiej kształtował grecki epos (Homer, poeci cykliczni), potem liryka chóralna ipoleca82%
Język polski

Wojna Trojańska.

Rozkład jazdy: Wojna Trojańska przyczyny wybuchu wojny przygotownia do wojny wojna Wojna Trojańska Przyczyny wybuchu Wojny Trojańskiej Wróżbici przepowiedzieli, że syn władców Troipoleca85%
Język polski

Recenzja – Aleksander Krawczuk: 'Wojna Trojańska'

Wojna trojańska już od niepamiętnych czasów była tematem licznych dyskusji. Interesujący jest z pewnością fakt, że sprawa rozchodziła się nie tyle o przebieg owej wojny bądź o prawdopodobieństwo jejpoleca85%
Język polski

Wojna Trojańska - plan wydarzeń.

. Zaproszenie Parysa na dwór królewski 15. Parys dowiaduje się o swoim prawdziwym pochodzeniu 16. Wyprawa Parysa do Sparty po obiecaną mu przez Afrodytę, Helenę 17. Porwanie Heleny 18. Wojna pomiędzypoleca84%
Język polski

Wojna Trojańska

popłynąć. Posłano po córkę Agamemnona Ifigenię, którą chciała Artemida w ofierze za pomyślne wiatry. Trojanie i Grecy pertraktują w sprawie rozejmu. Trojanie się nie zgodzili. Wojna trwała 10 lat. Pewien