profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Właściwości ruchu drgającegopoleca85%
Fizyka

Fale mechaniczne (ruch drgający, fale harmoniczne itp.)

Ruch drgający: Jeżeli punkt materialny porusza się ruchem okresowym ( powtarza się w regularnych odstępach czasu ) tam i z powrotem po tej samej drodze, to taki ruch nazywamy drgającym ( wibracyjny, oscylacyjny ) Prosty oscylator harmoniczny:...poleca78%
Fizyka

Ruch drgający

RUCH DRGAJĄCY - jest to ruch, przez który ciało pod wpływem działającej siły drga. Wielkości opisujące ruch drgający to: - amplituda - maksymalne wychylenie z położenia równowagi - częstotliwość - liczba drgań w 1 sekundzie - okres drgań -...poleca84%
Fizyka

Ruch jednostajny po okręgu i drgania harmoniczne

Podano zbiór podstawowych wielkości liniowych i kątowych opisujących ruch jednostajny po okręgu oraz - oddzielnie - ruchy harmoniczne , które dodatkowo uprzystępniono prostymi wykresami. Wymiarowania w układzie SI.poleca85%
Fizyka

Ruch harmoniczny (drgający prosty)

położenia skrajnego zatrzymuje się. Od tej chwili siły sprężystości powodują ruch powrotny obciążnika ku położeniu równowagi. Ruch drgający prosty – taki ruch drgający , w którym siła, która go powodujepoleca84%
Fizyka

Ruch drgający

(tłumionymi). 2. Aby scharakteryzować ruch drgający . Podajemy amplitudę i okres lub częstotliwość. Amplitudą drgań nazywamy największe wychylenie z położenia równowagi, okres to czas jednego pełnegopoleca85%
Fizyka

Ruch drgający,fale,

Odważnik na sprężynie,kulka na nitce,struna w gitarze-po wychyleniu z położenia równowagi wykonują ruch zwany okresowymi drganiami gasnącymi(tłumionymi);amplituda[A=s]-największe wychylenie zpoleca82%
Fizyka

Ruch drgający

Ruch Drgający ( drgający prosty ) -taki ruch drgający , w którym siła która go powoduje jest wprost proporcjonalna do wychylenia ciała z położenia równowagi F=-k x k- współczynnik sprężystości, x