profil

Wybierz przedmiot
Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Anatomia porównawcza

poleca80%
Biologia

Dane z zakresu anatomii porównawczej

Dane z zakresu anatomii porównawczej wynikają z analizy porównawczej budowy i funkcji układów i narządów u różnych grup roślin i zwierząt. Pozwalają określić wspólny plan budowy organizmów oraz zmiany, jakim ulegały w toku ewolucji. Porównanie budowy serca kręgowców (wg Wiśniewski, 1977) Przedmiotem badań anatomicznych są też narządy homologiczne, analogiczne i szczątkowe. – Narządy homologiczne to narządy, które mają jednakowy zasadniczy plan budowy oraz wspólne...poleca86%
Biologia

Dowody na ewolucję z dziedziny anatomii porównawczej

Anatomia porównawcza zajmuje się jak sama nazwa wskazuje porównywaniem narządów, układów, a niekiedy i całych organizmów. Narządy szczątkowe są to pozostałości narządów, które u przodków były rozwinięte a uległy uwstecznieniu, ponieważ przestały...poleca85%
Biologia

Anatomia

Anatomia- to nauka o budowie ludzkiego ciała. Fizjologia- bada wszelkie procesy życiowe ludzkiego organizmu. Wiedza o funkcjonowaniu i właściwościach organizmu jest szczególnie ważna dla fryzjera ze względu na charakter czynności zawodowych i...poleca85%
Biologia

Ewolucjonizm

Dowodami ewolucji nazywamy fakty z różnych dziedzin nauk biologicznych, przemawiające za słusznością ewolucji. Dowody bezpośrednie. Są to dowody, które świadczą o przebiegu ewolucji bezpośrednio. Takimi dowodami są dane paleontologiczne...poleca85%
Biologia

Ewolucjonizm

Ewolucjonizm Lanmark: Organizmy powstały z materii nieorganicznej, uległy komplikacji, na drodze tych komplikacji wyodrębniły się rośliny i zwierzęta. Cechy nabyte przez osobnika w trakcie jego ontogenezy (rozwój osobniczy) od zapłodnienia,...poleca83%
Biologia

Ściągi z biologii

Mam nadzieję, że się przydadzą :) Ściągi są w załącznikach...