profil

Wybierz przedmiot
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Wizja społeczeństwa polskiegopoleca88%
Język polski

Wizja społeczeństwa polskiego wg Adama Mickiewicza w utworze "Dziady" cz. III.

Społeczeństwo polskie według Adama Mickiewicza podzielone było na dwa obozy: patriotów i zdrajców, kosmopolitów obojętnych wobec losów ojczyzny. Najbardziej patriotyczna grupa to młodzież wileńska. Wzrastała ona w duchu filomanckiej...poleca85%
Język polski

Tańce zapisane w literaturze. Przedstaw różne funkcje w wybranych utworach literackich

symboliczna wizja uśpionego społeczeństwa polskiego , któremu brak gotowości do walki narodowowyzwoleńczej. Ostatnim utworem zaprezentowanym przez mnie jest III cz . „Dziadów”. W tym utworze A