profil

Teksty 13
Zadania 0
Opracowania 0
Grafika 0
Filmy 0
Ciekawostki ze świata

Wiersz wolnypoleca79%
Język polski

Środki stylistyczne

Rodzaje środków stylistycznych Każdy wiersz może obfitować w rozmaite środki stylistyczne (zob. wiersze poetów baroku), może być ich również prawie całkowicie pozbawiony. Czasem już pobieżna analiza tekstu wystarczy, by określić, co jest w...poleca85%
Język polski

Liryka - typy wierszy

Chcę Wam w prosty sposób wytłumaczyć jak można zrozumieć i zapamiętać typy wierszy, więc nie oczekujcie ode mnie wyszukanych zwrotów, super opisów i jeszcze nie wiem czego! To będzie prosto napisana, czytelna, przejrzysta i nieskomplikowana...poleca84%
Język polski

Środki stylistyczne i rodzaje rymów - powtórzenie wiadomości

1. EPITET - to tyle, co określenie; określa cechę przedmiotu albo stosunek wypowiadającego do przedmiotu; występuje najczęściej w postaci przymiotników, rzadziej zaś w postaci imiesłowów, 2. PORÓWNANIE - zestawia się ze sobą dwa zjawiska, z...poleca63%
Język polski

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią. – zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać – zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając oboczności występujące w obrębie...poleca86%
Dziennikarstwo

Poetyka opisowa, zagadnienia z II roku studiów.

Plik zawiera zagadnienia z poetyki opisowe, będzie rozbudowany.poleca85%
Język polski

Pojęcia z polskiego

Pamflet Pamflet, utwór publicystyczny lub literacki, nierzadko anonimowy, zmierzający do zdemaskowania, ośmieszenia i poniżenia osoby, środowiska społecznego, instytucji. Posługuje się ekspresywną retoryką, przejaskrawieniami w...poleca86%
Język polski

Interpretacja wiersza Andrzeja Bursy pt. "Kopniaki"

Andrzej Bursa (1932- 1957) „Kopniaki” Przyszedł rzeczowo żeby coś osiągnąć ale już w pierwszych drzwiach kopniak uśmiechnął się kopniak wydał mu się dosyć dowcipny spróbował znowu kopniak postanowił iść piętro wyżej spadł znów na...poleca85%
Język polski

Polskie systemy wersyfikacyjne, omów i podaj przykłady

Wyróżniamy następujące systemy wersyfikacyjne: - średniowieczny wiersz zdaniowy - renesansowy wiersz sylabiczny - romantyczny wiersz sylabotoniczny i odmiana sylabotonizmu - heksametr polski - "Opowieść Wajdeloty" - modernistyczny wiersz...poleca85%
Język polski

Porównanie dwóch wierszy: "Pan od przyrody" i "Nauka"

Moja praca ma na celu porównanie dwóch wierszy wspaniałych poetów: Zbigniewa Herberta i Juliana Tuwima. Obydwa liryki tytułami nawiązują do tematyki związanej z życiem szkolnym: ,, Pan od przyrody? i ,,Nauka? i konsekwentnie wprowadzają...poleca85%
Język polski

Analiza i interpretacja "Dom Wielkiego Człowieka" Wisławy Szymborskiej.

Wiersz Wisławy Szymborskiej „Dom wielkiego człowieka” jest charakterystycznym dla poezji współczesnej – wierszem wolnym. Autorka porusza w nim tematykę przemian kulturowych jakie zaszły w II połowie XX w . Podmiot liryczny nie ujawnia się wprost,...poleca79%
Język polski

Interpretacja wiersza Czesława Miłosza - pt. "Dar"

Wiersz Czesława Milosza to poetycki zapis chwili. Podmiot liryczny, wyznaje, ze gdy pracował w ogrodzie, mgła opadła, a kolibry przystawały w locie nad krzewami. Był "Dzień taki szczęśliwy " ze niczego więcej nie pragnął, nikomu niczego nie...poleca84%
Język polski

Rodzaje literackie i gatunki

Elegia: utwór liryczny o treści poważnej, refleksyjny, utrzymany w tonie smutnego rozpamiętywania, rozważania lub skargi. Wyróżniamy elegie miłosne i patriotyczne "Żale Sarmaty " Franciszek Karpiński Karpiński mówi o tym, że w...poleca77%
Język polski

Rymy - rodzaje i przykłady

1. Rodzaje literatury : dramat, liryka, epika. 2. Gatunki liryczne : sonet, oda, fraszka, hymn, pieśń. 3. Typy wiersza : - stroficzny - stychiczny (ciągły) - biały (bez rymów) - wolny RYMY 4. Rymy : - dokładne - niedokładne...