profil

Rymy - rodzaje i przykłady

poleca 75% 6112 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

1. Rodzaje literatury: dramat, liryka, epika.

2. Gatunki liryczne: sonet, oda, fraszka, hymn, pieśń.

3. Typy wiersza:
- stroficzny
- stychiczny (ciągły)
- biały (bez rymów)
- wolny

RYMY
4.Rymy:
- dokładne
- niedokładne

5. Rymy:
- męskie / przykład: kot-płot
- żeńskie / przykład: szafa-żyrafa
W męskich ( > 1,5 głoski)
W żeńskich ( 1,5 głoski)

6.Układy rymów:
- parzyste/ aabb
- okalające/abba
- krzyżowane/abab

Przykład rymów parzystych:
kot / a
płot / a
szafa / b
żyrafa / b

Przykład rymów okalających:
kot / a
szafa / b
żyrafa / b
płot / a

Przykład rymów krzyżowanych:
kot / a
szafa / b
płot / a
żyrafa / b

Podoba się? Tak Nie
Komentarze (1) Brak komentarzy
5.10.2014 (09:10)

fajnie opisane dzięki

Treść zweryfikowana i sprawdzona