profil

Teksty 3
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Układ otwarty

poleca53%
Chemia

Funkcje termodynamiczne jako funkcje stanu

Układ to fragment wszechświata poddawany obserwacji i związane z nią rozważania. Otoczenie to wszystko to, co znajduje się poza układem. Układy można podzielić na: Stan każdego układu można opisać, używając tzw. parametrów stanu. W zależności od warunków, w jakich się odbywają przemiany, można podzielić je na:poleca85%
Chemia

Zasada termodynamiki redoks utlenienie reakcja polówkowa vprawo hessa ukł.zamkniety otwarty izolowany energia aktywacji

Stopień utlenienia:ład.jaki przyjąłby atom gdyby wchodził w skład cząsteczki,w której wystepują wył.wiązania jonowe. Redoks- reakcje w których nastepuje zmiana stopnia utlenienia danego pierwiastka. Utlenienie-WZROST stopnia utlenienia danego...poleca82%
Chemia

Podstawowe wiadomości z chemii

Atomy różnych pierwiastków łączą się ze sobą tworząc związki chemiczne. Atomy łączą się w określonych, ale różnych stosunkach ilościowych. Na przykład wodór tworząc związki chemiczne z chlorem, tlenem, azotem i węglem łączy się z nimi w...