profil

Teksty 6
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Układ otwarty

poleca53%
Chemia

Funkcje termodynamiczne jako funkcje stanu

Kategoria: Funkcje termodynamiczne jako funkcje stanu. Efekty cieplne reakcji

Układ to fragment wszechświata poddawany obserwacji i związane z nią rozważania. Otoczenie to wszystko to, co znajduje się poza układem. Układy można podzielić na: Stan każdego układu można opisać, używając tzw. parametrów stanu. W zależności od warunków, w jakich się odbywają przemiany, można podzielić je na: