profil

Zasada termodynamiki redoks utlenienie reakcja polówkowa vprawo hessa ukł.zamkniety otwarty izolowany energia aktywacji

poleca 85% 238 głosów

Treść
Grafika
Filmy
Komentarze

Stopień utlenienia:ład.jaki przyjąłby atom gdyby wchodził w skład cząsteczki,w której wystepują wył.wiązania jonowe. Redoks- reakcje w których nastepuje zmiana stopnia utlenienia danego pierwiastka. Utlenienie-WZROST stopnia utlenienia danego pierwiastka. Redukcja-SPADEK stopnia utlenienia danego pierwiastka. Reakcje te zawsze wystepuja razem. Utleniacz- pierwiastek który może obnizyc swój stopien utl.-zredukowac się. Silne utleniacze: wolne fluorowce(Cl2, Br2…), O3, HNO3, H2SO4, H2O2, HclO4, KmnO4. Reduktor- pierwiastek który może podwyzszyc swój stopien utlenienia-utlenic się. Silne reduktory: wolne metale, wodor, jony: Cl-, Br-.Bilansowanie reakcji redoks to uzgadnianie współczynników stechiometrycznych reakcji na podstawie reakcji połówkowych..REAKCJA POLÓWKOWA- to osobny zapis reakcji utlenienia i reakcji redukcji z uwzględnieniem bilansu elektronowego.FUNKCJE STANU- to zależności matematyczne opisujące energię układu. Zależą wyłącznie od stanu początkowego i końcowego procesu.ENERGIA WEWNĘTRZNA UKŁADU- U= energia translacyjna + energia elektronowa + e rotacyjna + e oscylacyjna + e międzycząsteczkowa + e jądrowa + inne rodzaje energii1

ZASADA TERMODYNAMIKI- w układzie izolowanym energia może przechodzić z jednej formy w inną ale jej całkowita ilość jest stała, niezależna od przemian zachodzących w tym układzieENTALPIA- jest równa wymianie energi na sposób ciepła (Q), gdy proces zachodzi pod stałym ciśnieniem i stałej temperaturze ?H= ?U + p?VPRAWO HESSA- efekt cieplny procesu izobarycznego, zależy tylko od stanu początkowego i końcowego ?H<0 reakcja egzoenergetyczna ; ?H >0 reakcja endoenergrtycznaUkład- ogół substancji biorących udział w reakcji chemicznejOtoczenie układu- reszta znajdująca się poza układemRodzaje układów:1.UKŁAD OTWARTY- może wymienić z otoczeniem i energię i masę2.UKŁAD ZAMKNIĘTY- może wymienić z otoczeniem energię, ale nie może wymienić masy3.UKŁAD IZOLOWANY- nie może wymienić ani energii ani masyReakcja endoenergetyczna- energia układu wzrastaReakcja egzoenergetyczna- energia układu malejeKatalizator- zmniejsza energię aktywacji przez co przyśpiesza reakcję.Energia aktywacji- to minimalna energia jaką muszą osiągnąć substraty aby zaszła reakcja chemicznaKinematyka chemiczna to nauka badajaca szybkość reakcji chemicznych wpływ na roznych czynnikow na szybkość reakcji oraz okresla mechanizm reakcji. Szybkosc reakcji – jest miara zużytych substratow lub powstałych produktow w jednostce czasu. Czynniki wpływające na szybkość reakcji : zmiena teperatury, mieszanie, zwiekszenie stężenia roztworu, dodac katalizatory, rozdrobnic,powierzchnia styku reagentow.Czynniki wpływające na stala szybkość reakcji: nie zalezy od stezen, zalezy od rodzaju reakcji i obecności katalizatorow, od rzedu reakcji, zalezy od temp.

Regula van hoffa : przy podniesieniu o 10 stopni układu reagującego stala szybkości reakcji wzrasta od 2 do 4 razy. WZOR NA SZYBKOSC REAKCJI : V= k* C
Zasady okr ST utl:Metale zawsze maja dodatni stopien utlenienia, rowny ich wartosciowosci; Litowce maja stopien utlenienia 1, a berylowce 2, wodor ma zawsze 1, z wyjątkiem wodorkow metali grupy 1 i 2 np. NaH, CaH;, tlen ma zawsze -2, z wyjątkiem nadtlenkow np. H2O2 i fluorku tlenuOF;, pierwiastki w stanie wolnym maja stopien utl.= 0. Suma st. Utl. Wszystkich atomow w czasteczce jest rowna 0,a atomow w jonie rowna ladunkowi tego jonu

Podoba się? Tak Nie

Czas czytania: 2 minuty