profil

Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Uchwalenie Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej



poleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja.

Konstytucja- jest to najważniejszy akt prawny określający ustrój państwa, uprawnienia władz oraz podstawowe prawa i obowiązki obywateli. Dlatego właśnie dokument ten często nazywany jest ustawą zasadniczą. Wszystkie pozostałe akty prawne wydawane...



poleca84%
Prawo

Geneza Konstytucji RP- unormowania prawne i praktyka ustrojowa

Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej stoi na czele aktów prawnych w Polsce. Zasada ta wiąże się z koniecznością zgodności wszystkich pozostałych aktów prawnych z ustawą zasadniczą. Oznacza to, że Konstytucja determinuje charakter systemu prawnego...



poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Przemiany polityczne po roku 89 w Polsce

Koniec lat osiemdziesiątych w Europie był to jeden z przełomowych okresów świata, a już na pewno Europy. Był to okres przełomowy dlatego, iż właśnie wtedy miał miejsce koniec potęgi ustroju zapoczątkowanego jeszcze przez...



poleca84%
Historia

Konstytucja Marcowa - Prezentacja

Konstytucja Marcowa - Prezentacja



poleca82%
Wiedza o społeczeństwie

Konstytucja

Praca w załączniku



poleca80%


poleca85%
Historia

Konstytucja Stanów Zjednoczonych 1787rok

Konstytucja Stanów Zjednoczonych 1787rok