profil

Wybierz przedmiot
Teksty 5
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tworzenie się granic II Rzeczpospolitejpoleca84%
Historia

Okres trwania I wojny światowej i później.

Polakiem,został zastrzelony. 4. Kształtowanie się polski Traktat Wersalski nie określił granic z Niemcami gdyż miały się odbyć plebiscyty oraz z Rosją Radziecką gdyż trwały wojny. Pierwszypoleca84%
Historia

Pytania z XIX wieku 38 80

? min. spr. zagr.) O systemie, którego winna trzymać się Rosja - Polska może się odrodzić z pomocą Rosji i w ścisłym z nią związku - Ksawery Drucki-Lubecki, Michał Kleofas Ogiński, Tomasz Wawrzeckipoleca90%
Historia

Kongres wiedeński i powstanie listopadowe

konserwatystów były tylko pozorne. Udało im się namówić gen. Józefa Chłopickiego do objęcia dyktatury – co sam ogłosił 5 XII. Celem jego dyktatury było powstrzymanie wybuchu nieuniknionej wojny z Rosjąpoleca84%
Historia

Upadek Rzeczpospolitej szlacheckiej

” ustroju I RP i naszych granic . Ukoronowaniem tej polityki, połowicznie z naszej winy, stała się granica III rozbioru, czyli prusko – austriacko – rosyjska stykająca się w Brześciu nad Bugiem. Nie