profil

Wybierz przedmiot
Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Treny jako kryzys światopoglądowy Jana Kochanowskiegopoleca85%
Język polski

"Treny" jako wyraz ludzkiego bólu, cierpienia oraz kryzysu światopoglądowego - utwór typowo renesansowy.

Jan Kochanowski był wybitnym polskim poetą okresu renesansu, który przyczynił się do rozwoju literatury i języka polskiego. Jego utwory cechowało bogactwo tematyczne, ukazywanie wewnetrznych przeżyć człowieka, zainteresowanie życiem...poleca87%
Język polski

Czy „Treny” Jana Kochanowskiego świadczą o bankructwie ideałów humanistycznych?

Aby naprawdę zrozumieć postawę prezentowną w „Trenach”, należy spojrzeć na szerszy kontekst życia oraz twórczości tego znamiennitego autora. Jan Kochanowski był człowiekiem niezwykle wykształconym. Zgłębiał przez większość życia tajniki filozofii,...poleca85%
Język polski

Czy treny Jana Kochanowskiego swiadczą o bankructwie ideałów humanistycznych?

wypowiada słowa : „Kupić by cię, Mądrości, za drogie pieniądze...”. Słowa te są przykładem powolnego staczania się poety w sferę kryzysu psychicznego, światopoglądowego oraz religijnego. Obserwujemy tupoleca85%
Język polski

Jan Kochanowski "Spór ze stoikami"

są wstępem do cyklu, w Trenach od III do VIII Kochanowski wspomina i opłakuje córkę, żal poety potęguje się. Treny IX, X, XI są świadectwem kryzysu światopoglądowego , XII, XIII i XIV to poszukiwaniepoleca84%
Język polski

Jan Kochanowski - spór z filozofią stoicką

, żal poety potęguje się. Treny IX, X, XI są świadectwem kryzysu światopoglądowego , XII, XIII i XIV to poszukiwanie ukojenia. W Trenach od XV do XVII następuje stopniowe wyciszenie buntu, a w XVIII ipoleca85%
Język polski

"Hymn do Nirwany" Kazimierz Przerwa - Tetmajer

Utwór pt. "Hymn do Nirwany" Kazimierza Przerwy-Tetmajera już w tytule jawi się jako podniosły i pochwalny, a adresat ukazuje zafascynowanie autora filozofią Schopenchauera. Podmiot liryczny będziepoleca85%
Język polski

Rozrachunek renesansowego poety z filozofią stoicką. Analiza i interpretacja Trenu IX.

problemów, nie odpowiadały na jego pytania. „Terazem nagle z stopniów ostatnich zrzucony” jest nawiązaniem do tego kryzysu światopoglądowego poety, nieumiejącego znaleźć się w nowej sytuacji, czującego się