profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Tolerancyjność Polakówpoleca85%
Język polski

Polacy - tolerancyjni czy nie

Słowo tolerancja pochodzi od łacińskiego słowa „tolerare” i oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Przez tolerancję należy rozumieć przede wszystkim poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń oraz obyczajów. W Polsce z...poleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Naród i czynniki zawiadujące o jego powstaniu. Negatywne postawy wobec narodu. Czy Polacy są narodem tolerancyjnym?

Naród jest to wspólnota ludzi, którzy posiadają pewne wspólne cechy i odczuwają przynależność do owej wspólnoty; to uczucie, które nazywamy świadomością narodową, spaja masy ludzi, mimo ich różnic, w całość, tworząc specyficzną zbiorowość, którą...poleca83%
Język polski

Czy Polacy są tolerancyjni?

Od lat Polacy zarzekają się, jacy to są tolerancyjni , że kochają bliźnich, nie zwracają uwagi na inny kolor skóry, kulturę czy religię. Ale jak jest naprawdę? Postaram się to sparwdzić. Wystarczypoleca84%
Wiedza o społeczeństwie

Czy Polacy są tolerancyjni?

gdziekolwiek indziej. Patrząc na obcokrajowca ludzie myślą, że on odbiera im pracę czy miejsce na wyższych uczelniach. Frustracja wtedy zazwyczaj powoduje agresję. Polacy według mnie są narodem nietolerancyjnym.poleca83%
Język polski

Czy jesteśmy tolerancyjni? (2 przykłady z książek i życia codziennego)

, którzy nie potrafią być tolerancyjni . Dlatego też, nie potrafię udzielić odpowiedzi na pytanie „ Czy jesteśmy tolerancyjni ”. Według mnie „inny” nie znaczy „gorszy” Diana ;)poleca90%
Język polski

Czy Polacy są tolerancyjni?

Tolerancja w ostatnim czasie jest słowem odmienianym w mediach przez wszystkie przypadki. Nie zapowiada się też, żeby chociaż na chwilę przycichł. W tym całym hałasie daje się szczególnie słychać, żepoleca81%
Wiedza o społeczeństwie

Czy Polacy są tolerancyjni?

zatem ustalić, czy Polacy są narodem tolerancyjnym? Moim zdaniem nie ma żadnej obiektywnej metody. Tolerancja nie jest cecha dziedziczną, nie zależy od koloru włosów czy oczu, nie można też