profil

Teksty 1
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Tolerancyjność Polakówpoleca85%
Język polski

Polacy - tolerancyjni czy nie

Słowo tolerancja pochodzi od łacińskiego słowa „tolerare” i oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Przez tolerancję należy rozumieć przede wszystkim poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń oraz obyczajów. W Polsce z...