profil

Teksty 4
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Tolerancyjność Polakówpoleca85%
Wiedza o społeczeństwie

Naród i czynniki zawiadujące o jego powstaniu. Negatywne postawy wobec narodu. Czy Polacy są narodem tolerancyjnym?

Naród jest to wspólnota ludzi, którzy posiadają pewne wspólne cechy i odczuwają przynależność do owej wspólnoty; to uczucie, które nazywamy świadomością narodową, spaja masy ludzi, mimo ich różnic, w całość, tworząc specyficzną zbiorowość, którą...poleca85%
Język polski

Polacy - tolerancyjni czy nie

Słowo tolerancja pochodzi od łacińskiego słowa „tolerare” i oznacza cierpliwość i wyrozumiałość dla odmienności. Przez tolerancję należy rozumieć przede wszystkim poszanowanie cudzych uczuć, poglądów, upodobań, wierzeń oraz obyczajów. W Polsce z...poleca85%
Fizjologia

Układ nerwowy- podział II

: są to włókna nerwowe istoty białej rdzenia kręgowego skupione w pączki i biegnące w sznurach, łączą one autonomiczny i obwodowy układ nerwowy z mózgowiem; PODZIAŁ: Adrogi wstępujące: (domózgowiepoleca90%
Biologia

Układy wydalniczy, nerwowy

kule połączone o silnie pofałdowanej powierzchni zawiadujące utrzymaniem postawy pionowej i utrzymaniem postawy pionowej i równowagi, odpowiada za napięcie mięśni i koordynację ruchową. Rdzeń