profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 5
Grafika 0
Filmy 0

Tłuszcze właściwe

poleca70%
Chemia

Tłuszcze

W najbardziej ogólnym ujęciu tłuszcze to estry różnych alkoholi i kwasów tłuszczowych. Biorąc pod uwagę skład można dokonać ich podziału na: tłuszcze proste – woski i tłuszcze właściwe (zbudowane wyłącznie z alkoholu i kwasów tłuszczowych), tłuszcze złożone – fosfolipidy i glikolipidy (zawierają dodatkowo inny składnik, np. resztę kwasu fosforowego(V) lub cukier). Charakterystyczną cechą tłuszczów jest dobra rozpuszczalność w rozpuszczalnikach organicznych. TŁUSZCZE...

poleca75%
Chemia

Tłuszcze (lipidy)

W najbardziej ogólnym ujęciu tłuszcze to estry różnych alkoholi i kwasów tłuszczowych. Biorąc pod uwagę ich skład, można sklasyfikować je następująco: Najczęściej występującą cząsteczką alkoholu jest cząsteczka glicerolu; w tłuszczach obok glicerolu mogą występować inne alkohole, np.: Tłuszcze właściwe , czyli acyloglicerole, to estry glicerolu i kwasów tłuszczowych. W zależności od liczby połączonych reszt acylowych z cząsteczką glicerolu wyróżnia się mono-, di-...

poleca55%
Biologia

Tłuszcze proste

Tłuszcze proste obejmują tłuszcze właściwe i woski. W tłuszczach właściwych /trójglicerydach/ alkoholem jest glicerol. W skład tłuszczów mogą wchodzić trzy reszty tego samego kwasu tłuszczowego lub różnych kwasów. Najczęściej są to: z kwasów nasyconych – kwas palmitynowy, kwas stearynowy, a z kwasów nienasyconych – kwas oleinowy. Większość tłuszczów roślinnych jest cieczami, gdyż zawierają przewagę kwasów tłuszczowych nienasyconych. W tłuszczach zwierzęcych obecne są głównie kwasy...

poleca47%
Chemia

Właściwości fizyczne i chemiczne tłuszczów

Tłuszcze właściwe – jako estry – powstają w reakcji estryfikacji, np.: Tłuszcze charakteryzują się następującymi liczbami: liczba kwasowa (liczba Kottstorfera) – liczba mg KOH potrzebna do zobojętnienia wolnych kwasów tłuszczowych zawartych w 1 gramie tłuszczu, liczba jodowa – liczba gramów I 2 , która przyłącza się do kwasów tłuszczowych nienasyconych, zawartych w 100 gramach tłuszczu, liczba zmydlania – liczba miligramów KOH niezbędna do przeprowadzenia...

poleca49%
Biologia

Tłuszcze proste

Tłuszcze proste obejmują tłuszcze właściwe i woski. W tłuszczach właściwych (trójglicerydach) alkoholem jest glicerol. Ich właściwości zależą od długości łańcucha węglowodorowego w kwasach tłuszczowych (najczęściej o parzystej liczbie atomów węgla) oraz obecności wiązań podwójnych. W skład tłuszczów mogą wchodzić trzy reszty tego samego kwasu tłuszczowego lub różnych kwasów. Najczęściej są to: z kwasów nasyconych – kwas palmitynowy C 15 H 31 COOH, kwas stearynowy C 17 H 35 COOH, a z...poleca85%
Biologia

Organiczne związki chemiczne

CUKROWCE - węglowodany (sacharydy)  MONOSACHARYDY (jednocukry) – cukry proste (najprostsze cukrowce rozpuszczalne w wodzie):  TRIOZY C3  TETROZY C4  PENTOZY C5: ryboza, dezoksyryboza  HEKSOZY C6: glukoza, fruktoza, galaktoza  HEPTOZY...poleca85%
Biologia

Tłuszcze

TŁUSZCZE - niejednorodna grupa cząsteczek nierozpuszczalnych w wodzie, ale rozpuszczalnych w rozpuszczalnikach organicznych. Inna nazwa tłuszczów to lipidy. Tłuszcze są podstawowym składnikiem struktury komórkowej obok białek i węglowodanów,...poleca85%
Biologia

Chemiczne podstawy bilogii - biochemia

Fe Chlorokruoryna- zielona , wieloszczety (pierścienice) Hemoglobina - czerwony, kręgowce i skąposzczety, pijawki Mioglobina - czerwony, związek łączący tlen w mięśniach poprzecznie prążkowanych Cu hemocyjanina - niebieski, skorupiaki, mięczaki...