profil

Tłuszcze (lipidy)

poleca 75% 40 głosów

W najbardziej ogólnym ujęciu tłuszcze to estry różnych alkoholi i kwasów tłuszczowych. Biorąc pod uwagę ich skład, można sklasyfikować je następująco:

Klasyfikacja tłuszczów

Najczęściej występującą cząsteczką alkoholu jest cząsteczka glicerolu; w tłuszczach obok glicerolu mogą występować inne alkohole, np.:

Alkohole w tłuszczach

Tłuszcze właściwe, czyli acyloglicerole, to estry glicerolu i kwasów tłuszczowych.

Tłuszcze właściwe

W zależności od liczby połączonych reszt acylowych z cząsteczką glicerolu wyróżnia się mono-, di- oraz triacyloglicerole. W naturalnych tłuszczach przeważają triacyloglicerole,występując jako mieszanina różnych prostych (jeden rodzaj reszt kwasu tłuszczowego) oraz mieszanych (2 lub 3 rodzaje reszt kwasów tłuszczowych) triacylogliceroli. Triacyloglicerole mieszane – występujące w przeważającej ilości w przyrodzie – mogą różnić się nie tylko składem (rodzaj kwasu tłuszczowego), ale również ich położeniem:

  • tzw. pozycja wewnętrzna triacyloglicerolu (pozycja ß lub pozycja 2),
  • tzw. pozycje zewnętrzne (pozycja α i α1 lub pozycje 1, 3).

Triacyglicerol

W naturalnych tłuszczach wykryto nasycone kwasy tłuszczowe zawierające 4–26 atomów węgla, a także nienasycone kwasy tłuszczowe z 10–24 atomami węgla w cząsteczce.

poleca 47% 332 głosów

Właściwości fizyczne i chemiczne tłuszczów

Tłuszcze właściwe – jako estry – powstają w reakcji estryfikacji, np.: Tłuszcze charakteryzują się następującymi liczbami: liczba kwasowa (liczba Kottstorfera) – liczba mg KOH potrzebna do zobojętnienia wolnych kwasów tłuszczowych zawartych w 1 gramie tłuszczu, liczba jodowa – liczba gramów I 2 , która przyłącza się do kwasów tłuszczowych nienasyconych, zawartych w 100 gramach tłuszczu, liczba zmydlania – liczba miligramów KOH niezbędna do przeprowadzenia...

poleca 36% 28 głosów

Zastosowanie, znaczenie, funkcje

W organizmach żywych lipidy pełnią funkcje strukturalne, są także wykorzystywane jako materiał energetyczny. Fosfolipidy są składnikami błon komórkowych, co jest możliwe ze względu na ich charakterystyczną budowę: polarną „głowę” i niepolarne „ogony”.

Podoba się? Tak Nie