profil

Język polski (2)
Teksty 2
Zadania 0
Słowniki 1
Grafika 0
Filmy 0

Tłumaczenia

poleca59%
Literatura

Biblia : Najważniejsze tłumaczenia

Najstarsze tłumaczenie z hebrajskiego na grecki pochodzi z III w. przed Chrystusem i zwane jest Septuagintą. Był on bazą do przekładów na łacinę – najważniejszy był przekład św. Hieronima z IV w. zwany Wulgatą. Sobór trydencki z XVI w. uznał go tekst autentyczny i kanoniczny. Od czasów Marcina Lutra zaczęły pojawiać się przekłady na języki narodowe. Najważniejsze przekłady na język polski to: a) katolickie: Biblia królowej Zofii (XV w.), Biblia Leopolity (1561) i Biblia Wujka...poleca85%
Język polski

Streszczenie Antybabel

W dniu spotkania ONZ język ogapi włączono do języków roboczych, zepsuło się urządzenie tłumaczące ich rozmowy. Delegaci byli zdumieni słysząc ze swoich słuchawek język, którego nikt nie rozumiał. Pomimo usilnych starań nikt nie dawał rady...