profil

Teksty 7
Zadania 0
Słowniki 0
Obrazy 0
Wideo 0

Teorie doboru treści kształceniapoleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka ogólna do TWP

KONCEPCJA CZŁOWIEKA OŚWIECONEGO Koncepcja ta powstała w XVIII w. była koncepcją niechcianą, mimo to przetrwała do XX wieku. Naczelnym celem nauczania było przekazywanie gotowej wiedzy o świecie, która można reprodukować we właściwym czasie i...poleca85%
Dydaktyka

Dydaktyka - ściąga.

wszystko w załączniku :) Powodzeniapoleca86%
Pedagogika

Treści kształcenia

Cz. Kupysiewicz „ dydaktyka ogólna” Treść Kształcenia _ składa się na nią całokształt podstawowych wiadomości i umiejętności z dziedziny nauki , techniki kultury , sztuki oraz praktyki społecznej , przewidziany do opanowania przez uczniów pod...poleca85%
Pedagogika

Logika WSP TWP

POLecampoleca89%
Pedagogika

Dydaktyka ogólna ćwiczenia TWP WSP

Dydaktyka ogólna – ćwiczenia Zagadnienia: 1.Przedmiot i zadania dydaktyki analiza podstawowych pojęć: - uczenie się - nauczanie - kształcenie - wychowanie - samokształcenie 2. Celepoleca87%
Pedagogika

Opracowane zagadnienia z teori kształcenia WSP TWP

Teoria Kształcenia 1 DYDAKTYKA OGÓLNA JAKO DYSYPLINA NAUKOWA Istota Dydaktyka - gr. Didasco ozn. uczę, nauczam, został użyty po raz pierwszy w Niemczech w XVII w. Dydaktyka ogólna - nauka opoleca85%
Socjologia

Opracowane zagadnienia z socjologii WSP TWP

ma socjologiczną wiedzę potoczną. Niestety ta wiedza nie wystarcza do tłumaczenia wielu zjawisk i faktów społecznych do działań i załatwiania wielu spraw życiowych. Stąd też powinna być uzupełniona