profil

Wybierz przedmiot
Teksty 8
Zadania 0
Słowniki 0
Grafika 0
Filmy 0

Tajga syberyjskapoleca85%
Geografia

Tajga syberyjska

Tajga syberyjska jest regionem obfitującym w surowce mineralne, i to jest powód jej powolnej zagłady. Od początku XX w. obszar Syberii jest intensywnie eksploatowany. Na rozkaz Cara w 1891 rozpoczęto budowę Kolei Transsyberyjskiej...poleca80%
Geografia

Tajga syberyjska

Tajga to borealne lasy szpilkowe występujące w północnej części Ameryki Północnej (Kanada), Europy oraz Azji w obrębie klimatu umiarkowanego chłodnego. Tajgę w większości porastają lasy szpilkowe oraz w niewielkim stopniu lasy liściaste. Na...poleca83%
Geografia

Świat tajgi syberyjskiej - działalność człowieka

Na kontynencie azjatyckim i poza jego obszarami istnieją lepsze warunki do rozwoju flory i fauny. Dominują tu dwie formy roślinne tajga i tundra. W tajdze dominującymi gatunkami drzew są syberyjskie odmiany świerka, jodły, modrzewia i sosny. W...poleca84%
Geografia

Tajga

dalszej perspektywie podniesie zdrowotność drzewostanów. Niektóre, optymistyczne prognozy zakładają, że w 2010 roku lasy tego kraju stanowić będą około 30% zasobów leśnych świata. Tajga syberyjska topoleca80%
Geografia

Tajga

Tajga , borealne lasy iglaste, nazwa lasu szpilkowego na obszarze Azji i Europy, charakterystycznego dla klimatu umiarkowanie chłodnego. Tajga zajmuje większość obszaru Syberii oraz znaczne obszarypoleca84%
Geografia

Klimat na świecie

: świerk syberyjski, modrzew, limba syberyjska , brzoza omszona. Południowa część Niziny Zachodniosyberyjskiej tzw. tajga ciemna, ze względu na dominacje drzew zimozielonych: świerk syberyjski, limbapoleca83%
Geografia

Azja - powtórzenie

iglastymi ( tajga syberyjska ) c. strefa umiarkowana ciepła ( stepy ) d. strefa klimatów podzwrotnikowych i zwrotnikowych ( z półpustyniami i pustyniami ( gabi ) ) W klimacie monsunowym, o dużej ilościpoleca83%
Geografia

Klimat umiarkowany chłodny morski

przekracza miejscami 1000 km . Największą powierzchnię zajmuje tajga syberyjska , nieco mniejsza jest kanadyjska, zaś najmniejsza – skandynawska. Na północy tajga tworzy strefę przejściową z roślinnością